dr hab. Radosław Koszewski, profesor uczelni

r.koszewski@ans.pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • seminarium doktoranckie, regulamin przedmiotu

Prof. Radosław Koszewski jest pracownikiem Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi seminaria doktoranckie oraz wykłady z ekonomii w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw w gospodarce globalnej. Jest członkiem senackiej komisji ds. współpracy z zagranicą. Piastuje funkcję dyrektora warszawskiego Centrum Edukacyjnego prestiżowej IESE Business School. W przeszłości był profesorem Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, oraz Central Connecticut State University, a także współpracował z Rotterdam School of Management.

Prowadzona przez niego praca dydaktyczna i naukowa koncentruje się na:

 • makroekonomii;
 • marketingu międzynarodowym;
 • obsłudze transakcji w handlu międzynarodowym;
 • aliansach strategicznych na rynku międzynarodowym.

Był promotorem ponad 100 prac dyplomowych.

Prof. Koszewski współpracuje z następującymi ośrodkami akademickimi oraz ekspertami z tych ośrodków:

 • Harvard Business School, USA
 • IESE Business School, Hiszpania
 • Massachussetts Institute of Technology, USA
 • SRI International (Stanford Research Institute), USA.

Jest również członkiem rady naukowej Strathmore Business School, Strathmore University, Nairobi, Kenia.

Ekonomia jako nauka powinna służyć rozwojowi gospodarczemu krajów oraz przedsiębiorstw, dlatego prof. Koszewski współpracuje z licznymi instytucjami i firmami, by prowadzona przez niego działalność dydaktyczna i naukowa była bliska praktyce gospodarczej.

Jest członkiem komitetu ekspertów powołanego przez Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w ramach programu „ARGO Top Public Executive”. Pracuje w zespole ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad koncepcją wdrożenia i działania Sieci Instytutów Badawczych ŁUKASIEWICZ.

Wybrane publikacje

 • Report on selected solutions of law, business and technologies preventing crimes – współautorstwo oraz redakcja, Wydawnictwo IWS, Warszawa 2018, ISBN 978-83-907141-7-2
 • Transport services in international trade. Introduction to International trade, pod red. H. Treder, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7865-431-5
 • Wykorzystanie zbiorów rozmytych w selekcji kandydatów do konsorcjum eksportowego,[w]: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013
 • Spedycja i transport towarów w handlu zagranicznym, [w]: Handel zagraniczny, poradnik dla praktyków, wydanie II, pod red. B. Stępień, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, ISBN 978-83-208-1984-7
 • Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-7326-832-6
 • Technologie informatyczne w działalności spedytora, [w]: Podręcznik spedytora, wydanie V, pod red. D. Marciniak-Neider i J. Neidera, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011, ISBN 978-83-924234-3-0
 • Znaczenie Web 2.0 dla tworzenia aliansów przez małe i średnie przedsiębiorstwa, [w] Problemy regionalizmu i globalizacji, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, ISBN 978-83-925876-2-0
 • Wykorzystanie teorii gier we współpracy uczestników konsorcjum eksportowego [w]: Globalny i regionalny handel i inwestycje, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010
 • Poland in the Pan-European Transport Corridors network, "Journal of Emerging and Transition Economies", Vol. 3, No. 1, 2010, ISSN 1308-2701
 • Miejsce polskich portów handlowych w procesie logistycznej obsługi ładunków handlu zagranicznego, [w]: Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. IX. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego "Ekonomika Transportu Lądowego" nr 39. pod red. M. Chaberka, C. Mańkowskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010, ISSN 0208-4821
 • Evaluation of intellectual and social capitals and their influence on propensity to cooperate of export consortia members, [in]: EBS Review No. 26. Estonian Business School, Tallin 2009, ISSN-1406-0264, s. 72 – 91
 • Performance measurement of export consortia, w Striving for Competitive Advantage & Sustainability, New Challenges of Globalization, pod r ed. C. Jayachandrana, R. Subramaniana, J. Rudy, Montclair State University, 2009, ISBN - 13: 978-0-9797659-5-7
 • Wpływ Web 2.0 na alianse SME, [w] Globalne i regionalne uwarunkowania międzynarodowych przepływów gospodarczych, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, ISBN 978-83-925876-2-0
 • Znaczenie zjawiska free-riding dla działalności konsorcjum eksportowego, [w]: Problemy współczesnej gospodarki światowej, pod red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, ISSN 1230-6444
 • Intellectual and social capitals evaluation of an export consortium members, [w]:Sources of competitive advantages in the 21st century, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009
 • Źródła finansowania konsorcjów eksportowych, [w] Procesy globalizacji, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, ISBN 978-83-925876-2-0
 • Konsorcja eksportowe jako instrument stymulowania wzrostu polskiego eksportu, [w]: Modele rozwoju gospodarczego dla Polski, pod red. M. Nogi, M. K. Stawickiej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009, ISBN 978-83-7556-161-6
 • Znaczenie motywacji dla tworzenia i działalności konsorcjum eksportowego, [w]: Problemy współczesnej gospodarki światowej, pod red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, ISSN 1230-6444
 • Rola administracji publicznej w tworzeniu konsorcjów eksportowych w Polsce, [w]: Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej, Studia i Materiały Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego nr 4, pod red. R. Orłowskiej, FRUG, Sopot 2007, ISBN 978-83-7531-051-1
 • Erfolgsbedingungen fur KMU-Exportgemeinschaften in Polen, [in]: Kleine und mittelgrosse Unternehmen in Polen und Deutschland - Finanzierung, Internationalisierung, Strukturwandel, Band II, Editor: H.H. Bass, E. Gostomski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot-Bremen 2006, ISBN 83-89786-98-2
 • Warunki tworzenia konsorcjów eksportowych w Polsce, [w]: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i Niemczech - Finansowanie, internacjonalizacja, zmiany strukturalne, Tom I, pod red. H.H. Bass, E. Gostomski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 83-89786-98-2, Sopot-Bremen 2006
 • Wpływ konkurencyjności na możliwość tworzenia konsorcjów eksportowych przez polskie firmy - wyniki badań, [w]: Problemy współczesnej gospodarki światowej, pod red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006, ISSN 1230-6444
 • Pomiar efektywności funkcjonowania konsorcjum eksportowego, [w]: Problemy współczesnej gospodarki światowej, pod red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005, ISSN 1230-6444
 • Teoretyczny model funkcjonowania konsorcjum eksportowego, [w]: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, pod red. E. Najlepszego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, ISBN 83-7417-121-9