prof. dr hab. Leszek Jasiński

Zajmuje się ekonomią międzynarodową, makroekonomią, finansami, analizą regionalną i podstawami ekonomii. Opublikował ponad dwadzieścia książek na te tematy oraz wiele innych prac mniejszych rozmiarów. Szczegółowymi tematami jego pracy były: uogólnienie zasady korzyści komparatywnych (zastąpienie oryginalnej teorii Dawida Ricardo z dwoma dostawcami i dwoma produktami sytuacją z dowolną liczbą dostawców i produktów), analiza i ocena stosunków gospodarczych Polski z zagranicą w XX wieku (w tym okres PRL), przekształcenia struktury sektorowej gospodarki, analiza rozwoju regionów, znaczenie techniki dla długookresowego rozwoju gospodarczego oraz współczesna myśl ekonomiczna.

Miejsca pracy w różnym wymiarze etatowym: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (wicedyrektor do spraw naukowych 2004-2005, dyrektor 2005-2013), Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, Urząd Integracji Europejskiej, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Centrum Europejskim Natolin, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Członkostwo

 • od 2010 r. w Radzie Naukowej przy Ośrodku Badań nad Przedsiębiorczością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • 2011-2013 w kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP,
 • w Komisji Ekspertów, w ramach inicjatywy "Teraz Polska Promocja",
 • od 2011 r. w kapitule nagrody Krajowej Izby Gospodarczej "Pracodawca godny zaufania",
 • od 2011 r. w Radzie Naukowej Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur,
 • od 2011 r. w Radzie Programowej dwumiesięcznika "Unia Europejska" wydawanego przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 • 2012-2015 w Komitecie Nauk Ekonomicznych PAN.

Najważniejsze publikacje

 • Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 • Myślenie perspektywiczne. Uwarunkowania badania przyszłości typu foresight, INEPAN, "Narodowy Program Foresight "Polska 2020", Warszawa 2007.
 • Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011 (nagroda w konkursie "Książka historyczna roku" im. Haleckiego, organizowanym przez Telewizję Polską S.A., Polskie Radio S.A. i Instytut Pamięci Narodowej, w kategorii najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku; wyróżnienie w konkursie "Oeconomicus" w kategorii najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną).
 • Sektory przemysłu i wiedzy. Ewolucja struktury gospodarki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 • Ekonomia i etyka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 • Spójność ekonomiczna i społeczna regionów państw Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 • Podstawy ekonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
 • Korzyści handlowe dla wszystkich. Uogólnienie i reinterpretacja teorii korzyści komparatywnych. Trade benefits everyone. Generalisation and reinterpretation of the theory of comparative advantage, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2014 (publikacja dwujęzyczna).
 • Miejsce techniki w rozwoju gospodarki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 • Nobel z ekonomii 1969-2015. Poglądy laureatów w zarysie, Key Text, Warszawa 2016 (książka elektroniczna).
 • Surowcochłonność gospodarki a zmiany w technice, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015 (książka papierowa i elektroniczna).