mgr Michał Staniszewski

Asystent w Zakładzie Polityki Społeczno-Gospodarczej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Członek komisji ekspertów w konkursie Teraz Polska edycja dla gmin, organizowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Wieloletni pracownik Urzędu m.st. Warszawy. Poza pracą na uczelni współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

Zainteresowania badawcze

 • rozwój regionalny i lokalny,
 • wskaźniki zrównoważonego rozwoju,
 • kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w tym m.in. wdrażanie, audytowanie i doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem,
 • zarządzanie przez cele w administracji publicznej,
 • mierniki realizacji usług publicznych,
 • kluczowe wskaźniki efektywności.

Prowadzone przedmioty

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie przez cele
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Kontrola zarządcza

Publikacje

 • E. Sobczak, M. Staniszewski, Rozwój społeczno-gospodarczy a sektor nauki i badawczo-rozwojowy (BR), Zeszyty Naukowe WAiNS PW, Warszawa 2009.
 • M. Staniszewski, Analiza i ocena poziomu i dynamiki rozwoju zrównoważonego najwyżej punktowanych gmin wiejskich, Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Rozwój zrównoważony a budowa marki miejsca, Oficyna Wydawnicza WAiNS PW, Warszawa 2011,
 • M. Staniszewski (współautor E. Sobczak), Analiza pozyskanych środków z Unii Europejskiej [w:] Wykorzystanie funduszy unijnych a spójność społeczno-ekonomiczna w rozwoju regionów E. Sobczak, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012, wydawnictwopw.pl.
 • E. Sobczak, M. Staniszewski, Zróżnicowanie i dynamika rozwoju powiatów w ramach województw, markowysamorzad.pl.
 • M. Staniszewski, Ocena zróżnicowania poziomu rozwoju powiatów województwa mazowieckiego, praca zbiorowa pod red. Heleny Kisilowskiej i Eugeniusza Sobczaka pt. Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego w świetle globalizacji gospodarczej, Oficyna Wydawnicza WAiNS PW, Warszawa 2013, wydawnictwopw.pl.
 • E. Sobczak, M. Staniszewski, Zróżnicowanie poziomu rozwoju powiatów w województwie mazowieckim, Konferencja Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, sejm.gov.pl.
 • M. Staniszewski, Analiza dynamiki zmian poziomu rozwoju miast na prawach powiatu, praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2014, wydawnictwopw.pl.
 • E. Sobczak, M. Staniszewski, Rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego a zaangażowanie radnych w sferze gospodarczej, Samorządowe unie personalne pod red. Katarzyny Dzieniszewskiej-Naroskiej i Grzegorza Makowskiego, Warszawa 2014, batory.org.pl.
 • E. Sobczak, M. Staniszewski, Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2014, wydawnictwopw.pl.
 • M. Marczewski, M. Staniszewski, Identyfikacja i analiza danych niezbędnych do oceny ryzyka – klucz do skutecznego zarządzania kryzysowego, Logistyka 5/2014.
 • E. Sobczak, M. Staniszewski, Regiony rozwijają się niejednakowo, samorzad.lex.pl.
 • E. Sobczak, M. Staniszewski, Ocena rozwoju powiatów w ramach województw, w publikacji Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego pod red. U. Smołkowskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, sejm.gov.pl.
 • E. Sobczak, M. Staniszewski, Ocena poziomu i dynamiki rozwoju powiatów w województwie zachodniopomorskim i lubelskim, praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka, Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2015, wydawnictwopw.pl.
 • M. Marczewski, M. Staniszewski, Koncepcja "continuity management" w logistyce społecznej, Logistyka 4/2015, czasopismologistyka.pl.
 • E. Sobczak (red.) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządy terytorialnego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2015, wydawnictwopw.pl
 • E. Sobczak (red.) Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2016, wydawnictwopw.pl

Ekspertyzy

 • Ekspertyza dla Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej z zakresu identyfikacji i analiz ryzyka dotyczących Infrastruktury Krytycznej RP w projekcie finansowanym przez NCBiR pt. "Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP", biuletyn.pw.edu.pl.

Projekty

 • Członek zespołu w projekcie finansowanym przez MNiSW pt. "Analiza rozwoju gmin i województw oraz ocena i promocja zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego (JST) w świetle polityki strukturalnej Unii Europejskiej", Politechnika Warszawska, ans.pw.edu.pl.
 • Członek zespołu w projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pt "ECO-Mobilność", Politechnika Warszawska, pw.edu.pl.

Konferencje

Aktywny udział w konferencjach naukowych poświęconych tematyce rozwoju Jednostek sektora finansów publicznych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 • 13–14.11.2009 r. — Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce,
 • 27.11.2009 r. — Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym, członek komitetu organizacyjnego,
 • 08.11.2010 r. — Samorząd Zrównoważonego Rozwoju,
 • 03–04.12.2010 r. — Rozwój zrównoważony, a budowa marki miejsca – administracja, środowisko, technologia, członek komitetu organizacyjnego, referat: Analiza i ocena poziomu i dynamiki rozwoju zrównoważonego najwyżej punktowanych gmin wiejskich
 • 22.11.2011 r. — Samorząd zrównoważonego rozwoju,
 • 26.11.2011 r. — Zrównoważony rozwój jednostek samorządu lokalnego w świetle globalizacji gospodarczej, członek komitetu organizacyjnego, referat Ocena zróżnicowania poziomu rozwoju powiatów województwa mazowieckiego,
 • 06–09.11.2012 r. — Zrównoważony rozwój społeczno–gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, członek komitetu organizacyjnego, referat Analiza dynamiki zmian poziomu rozwoju miast na prawach powiatu
 • 04–05.11.2013 r. — Zrównoważony rozwój społeczno–gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, członek komitetu organizacyjnego, referat Zarządzanie ryzykiem w miastach na prawach powiatu,
 • 24.03.2014 r. — Funkcjonowanie administracji publicznej – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne, referat System informacji zarządczej
 • 06.06.2014 r. — I Obywatelski kongres samorządowy, moderator panelu dyskusyjnego Ustrój samorządu a gospodarka: kongres-samorzadowy.pl | kongres-samorzadowy.pl.
 • 10.06.2014 r. — Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, wystąpienie w roli eksperta w panelu dotyczącym komunikacji w administracji publicznej: ksap.gov.pl | youtube.com.
 • 03–04.11.2014 r. — Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, członek komitetu organizacyjnego: sejm.gov.pl | tvpw.pl.
 • 15.09.2015 r. — Konferencja 25 lat samorządności, organizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Bydgoszczy, wystąpienie w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. "Polski samorząd – sukcesy, zagrożenia, wyzwania": facebook.com.
 • 22–23.10.2015 r. — Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, członek komitetu organizacyjnego ans.pw.edu.pl; referat Zarządzanie ryzykiem w gminach miejskich województwa mazowieckiego.
 • 19–20.11.2015 r. — Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej, Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i gospodarki, członek komitetu organizacyjnego: konferencja100lecie.pl.
 • 17.02.2016 r. — III. Obywatelski Kongres Samorządowy, moderator panelu dyskusyjnego pt. Reforma administracyjna a fundusze unijne: ans.pw.edu.pl
 • 15.03.2016 r. — Funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce, członek komitetu organizacyjnego, referat: Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem i jego wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce: senat.gov.pl | ans.pw.edu.pl.
 • 05.04.2016 r. — Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego, członek komitetu organizacyjnego: ans.pw.edu.pl.
 • 16.05.2016 r. — Efektywność działania samorządu terytorialnego. Uwarunkowania prawne i społeczne, referat: System wyznaczania celów i zadań w jednostkach sektora finansów publicznych: senat.gov.pl | ans.pw.edu.pl.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w 2012 roku.
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2012/2013.
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w 2014 roku.