Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej

Adres Zakładu

ul. Noakowskiego 18/20, kl. A
00-668 Warszawa
pok. 506, tel.: 22 234 57 96
pok. 508, tel.: 22 234 62 04

 
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
pok. 229 B
tel.: 22 234 64 22
e-mail: zaklad_psg@ans.pw.edu.pl

  

3

 

Sekretariat
mgr Danuta Ciszkowska
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
pok. 227
tel.: 22 234 65 37
d.ciszkowska@ans.pw.edu.pl

  

Kierownik Zakładu

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Profesorowie

Asystenci

Pracownicy dydaktyczni

Docenci