dr inż. Krzysztof Urbaniak

Krzysztof Urbaniak
krzysztof.urbaniak@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne - 1 rok, studia I stopnia, regulamin przedmiotu
 • … - rok …, studia … stopnia, regulamin przedmiotu

Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z nowoczesnymi technologiami komputerowymi i możliwościami ich wykorzystywania w takich obszarach jak: integracja systemów teleinformatycznych, administracja publiczna (e-government), zarządzanie projektami, bezpieczeństwo informacji, przetwarzanie danych, internetowy marketing i handel elektroniczny oraz medycyna (wspomaganie diagnostyki medycznej).

Zarówno praca magisterska jak i rozprawa doktorska były ściśle związane z informatyką stosowaną i inżynierią biomedyczną a dokładnie badaniem i opracowaniem nowych metod komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej takich schorzeń jak: choroba wieńcowa, zawały serca, nowotwory piersi, wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji w tym sztuczne sieci neuronowe i metody przetwarzania danych. Jestem autorem i współautorem kilkunastu publikacji z zakresu wykorzystania informatyki w diagnostyce medycznej oraz kilku publikacji o tematyce związanej z rozwojem elektronicznej administracji i społeczeństwa informacyjnego. Prowadzę wykład i ćwiczenia z przedmiotu Technologie informacyjne i komunikacyjne, e-Administracja oraz Informatyczne systemy zarządzania projektami. Byłem promotorem kilkudziesięciu ukończonych licencjackich i magisterskich prac dyplomowych.

Rozwój zawodowy i praktyka

1998 – studia magisterskie: Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki kierunek: Automatyka i Robotyka, Specjalność: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Uzyskany stopień – magister inżynier. Wyróżnienie.

2006 – studia doktoranckie: Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki. Uzyskany stopień – doktor nauk technicznych. Wyróżnienie.

Intensywny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych implikuje konieczność aktywowania działań mających na celu podnoszenie własnych umiejętności zawodowych, kompetencji i rozwoju.

2007 – 2008 studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie Informatycznych Systemów Zarządzania.

2013 – 2014 studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Studia podyplomowe dla kadry zarządzającej komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach centralnej administracji rządowej".

Tą tematyką zajmuję się do dnia dzisiejszego zarówno w ramach moich zainteresowań naukowych, jak i od strony praktycznej, nadzorując działanie systemów informatycznych w jednym z urzędów centralnych, będąc odpowiedzialnym za systemy zarządzania informacjami i bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych pracuję od 2004 r., początkowo na stanowisku asystenta a po uzyskaniu stopnia doktora-inżyniera na stanowisku adiunkta.

Pełnione funkcje

Najważniejsze publikacje

 • Application of artificial neural networks for early detection of breast cancer, Inter-Academia 2016, September 26-28, 2016, Warsaw, Poland, Krzysztof Urbaniak, Krzysztof Lewenstein.
 • Detection and Evaluation of Breast Tumors on the Basis of Microcalcification Analysis [w:] Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 393, Springer 2016, DOI 10.1007/978-3-319-23923-1, ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-23921-7, s.159-167 – Krzysztof Lewenstein, Krzysztof Urbaniak.
 • Automatyczne wspomaganie oceny zdjęć mammograficznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych [w:] Komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej – przykłady rozwiązań, OWPW, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7814-469-4, s.90-115 – Krzysztof Lewenstein, Krzysztof Urbaniak.
 • Cloud computing jako nowy model świadczenia usług IT w administracji budowlanej" [w:] Zastosowania technologii informatycznych – teoria i praktyka, red. Aleksander Jastriebow, Kazimierz Worwa, Radom 2015, ISBN 978-83-7351-469-0, ISBN 978-83-7789-346-3, s.324-335 – Krzysztof Urbaniak.
 • Perspektywy rozwoju elektronicznych usług publicznych realizowanych w chmurze obliczeniowej i ich wpływ na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, dr inż. Krzysztof Urbaniak, mgr inż. Michał Babula, Konferencja Naukowa Społeczeństwo informacyjne Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych 22-24 września 2014 r. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Rola i znaczenie nowoczesnych instrumentów umożliwiających właściwe zarządzanie wiedzą w nadzorze budowlanym [w:] Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w warunkach niepewności. Red. naukowa Jacek Grzywacz i Sławomir Kowalski, Płock 2013, s.59-68, ISBN 978-83-61601-85-2 – Marek Kisilowski, Krzysztof Urbaniak.
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych w administracji publicznej i w kształceniu kadr [w:] Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji. Red. naukowa Ewa Jasiuk, Gerard Paweł Maj, Kamil Sikora, Stanisław Wrzosek. Radom 2013, s.155-173, ISBN 978-83-62491-30-8 – Marek Kisilowski, Krzysztof Urbaniak.
 • Czynniki wpływające na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w "Informatyka w dobie XXI wieku" Nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne pod red Aleksandra Jastriebowa, Radom 2011, s.316-328, (2011) – Krzysztof Urbaniak.
 • Wpływ e-administracji na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wydawca; Oficyna Wydawnicza PW, Wydanie I; Tytuł monografii; Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Autor (Autorzy); Praca zbiorowa pod redakcją Heleny Kisilowskiej i Edwarda Malaka. Rok 2010, tom I, s.353-362. (2010) – Krzysztof Urbaniak.
 • Application of art. neural network for coronary artery disease diagnosing – K. Lewenstein, K. Urbaniak, Dubrownik, 8 IMEKO, 16-19.09.1998, p.3.114-3.117.
 • Interpretation of mammograms in system with Fahlman's neural network and picture segmentation. K. Lewenstein, K. Urbaniak, EMBEC, VI International Conference on Medical Physics, Monduzzi Editore 1999, pp. 181-187.
 • Fahlman's neural network based system for breast cancer diagnosing, K. Lewenstein, K. Urbaniak, VI International Conference on Medical Physics – Patras Medical Physics '99, Hellas, 01–04.09.1999, p.190.
 • Fahlman's neural network based system for breast cancer diagnosing, K. Lewenstein, K. Urbaniak, Med.&Biol.Eng&Comp. Proc. of EMBEC'99, 04-07.11.1999, Vienna, part I, p.756-757.
 • Influence of the digital transformation of the mammograms on computer discrimination of breast cancer, K. Urbaniak, K. Lewenstein, P. Łubkowski, M. Chojnacki, 3rd International Conference Mechatronics, Robotics and Biomechanics, 2001, Trest, p.181-189.
 • Porównanie rezultatów komputerowej analizy mammogramów przetworzonych cyfrowo różnymi metodami, K. Urbaniak, K. Lewenstein, P. Łubkowski, Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej PTSK "Symulacja w badaniach i rozwoju", Gdańsk, Sobieszewo, 2001, p.393-400.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2013, 2014, 2015, 2016 laureat nagrody "Złota kreda" w kategorii "Najlepszy wykładowca",
 • 2010, 2011, 2012 laureat nagrody "Złota kreda" w kategorii "Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty",
 • 2013, 2014, 2015 nagroda Rektora PW za indywidualne osiągnięcia dydaktyczne,
 • 2015 medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • 2015 srebrny Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji PW,
 • 2007 nagroda III stopnia za indywidualne osiągnięcia w 2006 r.,
 • 2002 laureat nagrody "Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation".

Zainteresowania: Muzyka i film, fotografia, historia Powstania Warszawskiego, nowoczesne technologie, zarządzanie projektami