dr Michał Piotr Pręgowski

pręgowski
m.pregowski[w domenie]ans.pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Zwierzęta w prawie i społeczeństwie  - II i III rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Socjologiczne aspekty Internetu - II rok, studia II stopnia, regulamin przedmiotu
 • Contemporary Topics in Social Sciences  - I i II rok, studia II stopnia, regulamin przedmiotu
 • Seminarium dyplomowe - III rok, studia I stopnia licencjackie, regulamin przedmiotu
 • Socjologia (zajęcia realizowane na Wydziale Geodezji i Kartografii) - III rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
 • PR i reklama we współczesnym świecie (zajęcia realizowane na Wydziale Geodezji i Kartografii) - II rok, studia II stopnia niestacjonarne, regulamin przedmiotu

Socjolog i medioznawca. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2002), doktorat obronił w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW (2008). Od 2009 r. adiunkt w WAiNS PW. Wieloletni współpracownik Instytutu Dziennikarstwa UW (2003-2013) i Szkoły Głównej Handlowej (Studia Podyplomowe Marketing Internetowy; 2008-2014). Prowadził zajęcia w ramach Seminarium Pedagogicznego dla Doktorantów PW (2012-2015).

Zainteresowania naukowe: socjologia norm i wartości, społeczne aspekty relacji ludzie-zwierzęta (Human-Animal Studies, antrozoologia).

Stypendysta Fulbrighta i wykładowca kierunku Animal Studies na Eastern Kentucky University w roku akademickim 2014/2015. Wcześniej (2013) stypendysta Centrum Studiów Zaawansowanych PW i visiting professor na tej samej uczelni. Wykładał gościnnie w Messerli Research Institute przy Uniwersytecie Weterynaryjnym w Wiedniu, na Montana State University, Madonna University, Carroll College, University of Louisville. Swoje badania prezentował także na zaproszenie Animals & Society Institute w ramach programu "Speaker Series" (2015) oraz dla San Francisco Society for the Prevention of Cruelty to Animals (2017).

Członek Association of Internet Researchers (AoIR; do 2012), Animals & Society Institute (od 2012), International Society for Anthrozoology (ISAZ; od 2014). Sekretarz zarządu International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO; od 2016).

Recenzent prac naukowych m.in. dla Society & Animals, Anthrozoös, Human-Animal Interaction Bulletin, Polish Sociological Review. Od lipca 2017 członek zespołu redakcyjnego Anthrozoös (impact factor  0.725, 30 pkt. MNiSW).

W latach 2015-2018 był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego ProAnimalia

Nagrody i wyróżnienia

 • 2015 — Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe (książka "Pies też człowiek? Relacje...").
 • 2014 — Stypendium Fulbrighta w programie Scholar-in-Residence, roczny wyjazd naukowo-dydaktyczny do Stanów Zjednoczonych.
 • 2013 — Naukowe stypendium wyjazdowe Centrum Studiów Zaawansowanych PW dla nauczycieli akademickich.
 • 2013 — Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe.
 • 2011 — Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe.
 • 2010 — Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe

Publikacje

Od 2005 r. autor (okazjonalnie współautor) ponad 20 artykułów naukowych w języku polskim i angielskim. Publikował m.in. w Society & Animals, Studiach Socjologicznych, Studiach Medioznawczych, Kulturze Popularnej, Zagadnieniach Naukoznawstwa.

Autor książki "Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci" (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012). Inicjator, współautor i redaktor naukowy książek: "Pies też człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce" (WN Katedra, 2014); "Free Market Dogs: Human-Canine Bond in the Post-Communist Poland" (Purdue University Press, 2016) oraz „Companion Animals in Everyday Life” (Palgrave Macmillan, 2016).