Dr Antonio Vassallo

Filozof fizyki, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji. Jest koordynatorem grupy ds. Filozofii Fizyki w Międzynarodowym Centrum Ontologii Formalnej (ICFO). Jest również kierownikiem projektu badawczego Samoistne struktury w grawitacji kwantowej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant OPUS 2019/33/B/HS1/01772).

Obszary specjalizacji

 • Filozofia fizyki czasoprzestrzeni
 • Filozofia fizyki kwantowej

Obszary kompetencji

 • Filozofia nauki
 • Metafizyka
 • Epistemologia
 • Logika

Wykształcenie

 • 2013 doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Uniwersytet w Lozannie i Uniwersytet Warszawski
  • Tytuł pracy doktorskiej: Metafizyka grawitacji kwantowej
   • Promotory: Michael Esfeld, Tomasz Bigaj
   • Recenzenci w przewodzie doktorskim: Gordon Belot, Tim Maudlin, Christian Wüthrich
 • 2005  magister fizyki (Laurea = B.Sc. + M.Sc.), Uniwersytet w Katanii

Doświadczenie

 • 2020 - Adiunkt, Politechnika Warszawska, Zakład Filozofii i Etyki w Administracji
 • 2017-2019 Wykładowca Juan de la Cierva, Uniwersytet w Barcelonie, Wydział Filozofii
 • 2016-2017 Adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii
 • 2013-2016 Wykładowca SNSF, Uniwersytet w Lozannie, Zakład Filozofii
 • 2013-2015 Koordynator ds. badań, Uniwersytet w Lozannie, Zakład Filozofii i Politechnika Federalna w Lozannie, Instytut Fizyki Teoretycznej
 • 2008-2013 Doktorant, Uniwersytet w Lozannie, Zakład Filozofii i Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii
 • 2006-2008 Dziennikarz Naukowy, www.tifeoweb.it, Włochy

Publikacje

 1. A. Vassallo. Dependence relations in general relativity. European Journal for Philosophy of Science, 2019. DOI 10.1007/s13194-019-0265-5.
 2. A. Vassallo. Review of ‘Philosophy of physics: Quantum theory’ by T. Maudlin (Princeton University Press, 2019). Notre Dame Philosophical Reviews, 2019.
 3. A. Vassallo and C. Hoefer. The metaphysics of Machian frame-dragging. In C. Beisbart, T. Sauer, and C. Wüthrich, editors, Thinking about space and time, Einstein Studies. Birkhäuser, 2019.
 4. M. Esfeld, D.-A. Deckert, D. Lazarovici, A. Oldofredi, and A. Vassallo. A minimalist ontology of the natural world. Routledge, 2018.
 5. A. Vassallo, D.-A. Deckert, and M. Esfeld. Relationalism about mechanics based on a minimalist ontology of matter. European Journal for Philosophy of Science, 7(2):299–318, 2017.
 6. A. Vassallo and M. Esfeld. Leibnizian relationalism for general relativistic physics. Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 55:101–107, 2016.
 7. A. Vassallo. A metaphysical reflection on the notion of background in modern spacetime physics. In L. Felline, A. Ledda, F. Paoli, and E. Rossanese, editors, New Directions in Logic and the Philosophy of Science, pages 349–365. College Publications, 2016.
 8. A. Vassallo and P. H. Ip. On the conceptual issues surrounding the notion of relational Bohmian dynamics. Foundations of Physics, 46(8):943–972, 2016.
 9. A. Vassallo. Can Bohmian mechanics be made background independent?. Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 52:242–250, 2015.
 10. A. Vassallo and M. Esfeld. On the importance of interpretation in quantum physics: A reply to Elise Crull. Foundations of Physics, 45(12):1533–1536, 2015.
 11. A. Vassallo. General covariance, diffeomorphism invariance, and background independence in 5 dimensions. In T. Bigaj and C. Wüthrich, editors, Metaphysics in Contemporary Physics, pages 237–258. Brill/Rodopi, 2015.
 12. A. Vassallo and M. Esfeld. A proposal for a Bohmian ontology of quantum gravity. Foundations of Physics, 44(1):1–18, 2014.
 13. M. Esfeld and A. Vassallo. From quantum gravity to classical phenomena. In T. Sauer and A. Wüthrich, editors, New Vistas on Old Problems: Recent Approaches to the Foundations of Quantum Mechanics, volume 3 of Proceedings, pages 35–57. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge, 2013.

 

Granty, stypendia i nagrody

 • 2020-2022 Grant badawczy OPUS, Narodowe Centrum Nauki, Polska
 • 2020-2025 Grant badawczy Stimulus (poziom kierownika projektu), Fundacja na rzecz Nauki i Technologii, Portugalia
 • 2017-2019 Stypendium Juan de la Cierva-incorporación, Ministerstwo Nauki, Innowacji i Uniwersytetów Hiszpanii
 • 2017-2019 Grant badawczy SONATA, Narodowe Centrum Nauki, Polska
 • 2013-2016 Stypendium podoktorskie, Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki
 • 2014-2015 Grant badawczy, Unil/EPFL Collaborative Research on Science and Society
 • Dotacja badawcza na 2012 r., Fundacja na rzecz Uniwersytetu w Lozannie
 • 2010-2011 Stypendium naukowe Sciex-NMSch, Konferencja Rektorów Szwajcarskich Uniwersytetów
 • Uwagi: 
  • Zakwalifikowany do drugiego etapu oceny ERC Starting Grant 2018
  • Grant Stimulus nie podjęto realizacji z powodu niezgodności z grantem OPUS
  • Grant SONATA nie podjęto realizacji z powodu niezgodności ze stypendium Juan de la Cierva

 Ostatnie prezentacje konferencyjne

 • 12/11/2019 - Towards an ontology of quantum gravity, philosophy seminar, Warsaw University of Technology.
 • 27/09/2019 - Some critical remarks on relational quantum mechanics, IV POND conference: “Science and objectivity”, Barcelona.
 • 30/05/2019 - On the nomic status of the Einstein field equations, workshop “What does mathematics tell us about the physical world?”, Prague.
 • 25/02/2019 - Dependence relations in general relativity, FraMEPhys Colloquium, Birmingham.
 • 29/11/2018 - A primitive ontology for quantum spacetime, workshop “New topics in quantum foundations”, Lausanne.
 • 28/11/2018 - A primitive ontology for quantum spacetime, conference “The origins and evolution of space-time”, Vatican City.
 • 28/07/2018 - How Humean is Bohumianism?, conference “Humeanisms”, Budapest, (with T. Bigaj).
 • 16/03/2018 - Can grounding help to solve the hole problem in general relativity?, conference “The logic and metaphysics of ground”, Glasgow.
 • 16/01/2018 - Comment on “Constitutive principles, analyticity and explanation in spacetime theories”, workshop on explanation and realism in physical and biomedical sciences, Barcelona.
 • 14/09/2017 - Grounding as metaphysical causation in spacetime physics, conference “Thinking about space and time”, Bern.
 • 19/07/2017 - Relationalism motivated by a parsimonious ontology of matter, 5th International summer school in philosophy of physics, Saig, (with M. Esfeld).
 • 28/06/2017 - Grounding as metaphysical causation in spacetime physics, 3rd international conference “Philosophy of quantum gravity”, Geneva.
 • 23/06/2017 - Grounding as metaphysical causation in spacetime physics, Triennial international conference of the Italian society for logic and philosophy of science, Bologna.

Nauczanie

 • 2017-2019 Podstawy filozofii nauki.
  • Studia magisterskie filozofii analitycznej, Uniwersytet w Barcelonie, Wydział Filozofii.
 • 2016-2017 Problemy filozoficzne w fizyce.
  • I rok studiów filozoficznych w języku angielskim, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii.
 • 2016-2017 Ontologia.
  • II rok studiów filozoficznych w języku angielskim, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii.
 • 2016-2017 Logika.
  • I rok anglistyki, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii.
 • 2016-2017 Ontologia praw przyrody.
  • Seminarium dyplomowe, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii.
 • 2013-2016 Filozoficzne spojrzenie na nauki ścisłe i ich historię.
  • SHS Master Projects, Politechnika Federalna w Lozannie.
 • 2012-2013 Struktury z zakresu matematyki, fizyki i filozofii.
  • Seminarium dyplomowe, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii.
 • 2012-2013 Filozoficzne podstawy nauk szczegółowych.
  • I rok studiów filozoficznych w języku angielskim, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii.
 • 2009-2010 Filozofia analityczna.
  • III rok studiów filozoficznych w języku angielskim, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii.

Różne

 • 2020- Członek Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej, Polska
 • 2017-2019 Starszy członek LOGOS Research Group in Analytic Philosophy, Hiszpania
 • 2017-2019 Starszy członek Instytutu Filozofii Analitycznej w Barcelonie, Hiszpania
 • Recenzent ekspercki Austriackiego Funduszu Naukowego (FWF) oraz Rady Grantów Badawczych Hongkongu (RGC)
 • Recenzent "Foundations of Physics", "Studies in History and Philosophy of Modern Physics", "British Journal for the Philosophy of Science", "Erkenntnis", "Synthese", "Foundations of Science", "Journal of the American Philosophical Association", "Philosophia Scientiae", "Kairos", "Filozofia Nauki", "Theoria"
 • 2014-2017 Organizator i lider grupy dyskusyjnej letniej szkoły letniej filozofii fizyki w Saig

Profile na naukowych portalach: