mgr Olga Kazalska

Prawnik, specjalista w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP, asystent na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska pod kierunkiem naukowym dr Ryszarda Piotrowskiego pt. "Studium Senatu III RP jako drugiej izby parlamentu". Absolwent rocznego programu dyplomatycznego Europejskiej Akademii Dyplomacji ze specjalizacją "Dyplomacja w Unii Europejskiej". Stażysta Kancelarii Sejmu RP, Trybunału Konstytucyjnego oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Słuchacz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na WPiA UW.

Zainteresowania naukowe skoncentrowane w obszarze zagadnień prawno-człowieczych oraz prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu legislacyjnego.

Języki: angielski, hiszpański.

Publikacje

  • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie skarg rodzin katyńskich (Janowiec i inni przeciwko Rosji), Ośrodek KARTA, uczyc-sie-z-historii.pl.
  • Dobro wspólne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Politechnika Warszawska (w przygotowaniu)
  • The British-Polish Protocol in the light of the European Court of Justice jurisprudence (N.S. v. Secretary of State, Bonda), Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego (w przygotowaniu)
  • Analiza działalności ustawodawczej Sejmu VI kadencji, O. Kazalska, J. Maśnicki, M. Żuralska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, academia.edu.