dr inż. Jarosław Zalewski

Praca magisterska obroniona w październiku 2005 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Praca doktorska obroniona w październiku 2011 r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowania

Obszary zainteresowań naukowych: bezpieczeństwo ruchu drogowego, szczególnie wybrane aspekty rekonstrukcji wypadków drogowych, analiza danych statystycznych dotyczących wypadków drogowych, nowatorskie rozwiązania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; dynamika pojazdów samochodowych, a w szczególe modelowanie zderzeń samochodów, badanie dynamiki środków transportu w ujęciu modelowym; mechanika z wyróżnieniem mechaniki zderzeń, elementów związanych z wytrzymałością, współpracy koła z nawierzchnią drogi, a także geometrii mas w nadwoziu samochodowym; elementy informatyki, szczególnie symulacje komputerowe oraz programy wspomagające analizę mechaniczną zjawisk występujących w konstrukcjach. Interesuję się również amatorsko grafiką komputerową (szczególnie komputerowe wspomaganie projektowania, tzw. CAD).

Publikacje

Monografie

 • Kisilowski J., Zalewski J., Modelowanie zdarzeń w ruchu drogowym, Wydawnictwo Instytutu Eksploatacji w Radomiu, ITEE PIB, Radom – Warszawa 2016. ISBN: 978-83-7789-434-7

Materiały konferencyjne w Web of Science

 • Zalewski J., Kisilowski J., Analysis of Chosen Aspects of a Two-Car Crash Simulation, Telematics in the Transport Environment, Communications in Computer and Information Science 329, Springer, October 2012;
 • Kisilowski J., Zalewski J., Analysis of the selected aspects of a crash between two vehicles, Advances Intelligent Systems Research, CSE-13, 2013.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Evaluation of Possibilities of a Motor Vehicle Technical Condition Assesment after an Accident Repair in the Aspect of Road Traffic Safety, Activities of Transport Telematics, Communications in Computer and Information Science 395, Springer, 2013.
 • Zalewski J., The influence of road conditions on the stability of a laden vehicle mathematical model, realising a single lane change maneuver, Communications in Computer and Information Science 471, Springer, 2014.
 • Zalewski J, The impact of road conditions on the normal reaction forces on the wheels of a motor vehicle performing a straightforward braking maneuver, Tools of Transport Telematics, Communications in Computer and Information Science 531, Springer 2015.

Artykuły z listy A MNiSW

 • Kisilowski J., Zalewski J., Analysis of the stochastic technical stability of engineering structures on an example of a moving car, Journal of Theoretical and Applied Mechanics vol. 54 no 4, 2016.

Artykuły punktowane (lista B) i recenzowane

przed uzyskaniem stopnia doktora

 • Kisilowski J., Zalewski J., On a certain possibility of practical application of stochastic technical stability, Eksploatacja i niezawodność, Maintenance and Reliability, nr 1 (37)/2008.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Chosen problems of road accidents analyses in Poland in the period between 1995 and 2004, Eksploatacja i niezawodność, Maintenance and Reliability, nr 1 (37)/2008.
 • Kisilowski J., Zalewski, J., Chosen problems of examination of car stability, Archives of Transport Systems Telematics, Vol. 1, Issue 1, 2008.
 • Kisilowski J., Zalewski, J., Chosen problems of road accidents analyses in Poland, Journal of KONBIN, Vol. 8, No 1/2008.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Chosen aspects of analysis of road traffic safety in Poland between 1995 and 2008, Journal of KONBIN, No 2,3 (14, 15) 2010.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Certain results of examination of technical stochastic stability of a car after accident repair, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 2010, 5(81)/2010.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Analiza wybranych aspektów modelowania zderzenia pojazdów i wynikających stąd zaburzeń niektórych parametrów samochodu po wypadku, Studia i Materiały Polskiego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą, tom 47/2011.

Artykuły punktowane (lista B) i recenzowane

po uzyskaniu stopnia doktora

 • Kisilowski J., Zalewski J., Stateczność pojazdów szynowych i samochodowych, Logistyka, 3/2012.
 • Zalewski J., Porównanie niektórych wskaźników wypadków drogowych w Polsce i wybranych krajach europejskich, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 3(89)/2012.
 • Zalewski J., Analiza wybranych wskaźników jako przyczyn wypadków drogowych, Analysis of the selected indicators as the causes of road accidents, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(93)/2013.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Selected Aspects of Analysis and Modelling of a Collision Between Two Vehicles, International Journal of Information Science and Intelligent System, Vol. 2, No. 4, 2013, Martin Science Publishing.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Wybrane aspekty analizy i modelowania zderzenia samochodów, Technika Transportu Szynowego, 10/2013.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Comparison of Certain Road Accident Indicators in Poland and Selected European Countries, Universal Journal of Applied Science, 2(1): 1-10, 2014.
 • Zalewski J., Wybrane aspekty wyznaczania parametrów masowo-bezwładnościowych samochodu przed i po wypadku, Selectedaspects of determining the mass-inertia parameters of a motor vehicle before and after anaccident, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(98)/2014.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Wybrane problemy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Logistyka 3/2014.
 • Zalewski J., Wpływ zaburzenia środka masy na stateczność pojazdu przy impulsowym zakłóceniu ruchu prostoliniowego, Zeszyty Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 70 2014.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Stateczność modeli matematycznych samochodu a obiektów rzeczywistych (norma ISO), Czasopismo Logistyka, nr 4/2015.
 • Zalewski J., Analysis of a road accident in the aspect of mechanics of a frontal crash between two vehicles, Diagnostyka, nr 16(4), 2015.
 • Zalewski J., Analysis of a motor vehicle stability for the selected maneuver (Analiza stateczności pojazdu dla wybranego manewru), Proceedings of the Institute of Vehicles (Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów), No. 2(106)/2016.
 • Zalewski J., Wpływ wybranych parametrów drogi na ruch modelu pojazdu i jego eksploatację, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, nr 80/2016.

Podręczniki

 • Zalewski J., Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw mechaniki stosowanej, preskrypt, Warszawa 2013.

Opinie i ekspertyzy

 • Opinia dla Sądu Okręgowego dot. upadku wirnika z trawersy, 2013 r.
 • Recenzja artykułu:
  Yong Peng, Shan Peng, Yong Han, A study of adult bicyclist head impact conditions in vehicle-bicyclist collision, International Journal of Intelligent Transportation and Urban Planning (ITUP), Vol. 3, No. 3, 2015, Bowen Publishing Company Ltd., ID artykułu 10045.