dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat obroniła w 2003 roku w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Kurczewskiego, od 2004 roku adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, ekspert Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Batorego, prowadzi badania nad reprezentacją polityczną, partycypacją, konfliktem politycznym i propagandą ogniskując swoje zainteresowania na poziomie społeczności lokalnych, specjalizuje się w socjologii polityki, socjologii prawa.

  

  

  

Publikacje

Ksiązki

 • Radny - sąsiad i polityk, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.

Artykuły

 • Prawa i wolności obywatelskie w poczuciu prawnym mieszkańców małego miasta. (w:) Socjologia Prawa, Prace ISNS, t 2, Poświecony pamięci Profesora Adama Podgóreckiego, Warszawa 1999.
 • Nota metodologiczna. Społeczeństwo obywatelskie na Mazowszu Północno-Wchodnim: Ostrów Mazowiecka, Łochów, Sadowne i Brok (w:) Lokalne społeczności obywatelskie, red. J. Kurczewski, Warszawa 2003.
 • Spory w sądzie węgrowskim (w:) Polskie spory i sądy, red. J Kurczewski, Warszawa 2004.
 • Radni i ich opinie o lokalnej reprezentacji politycznej, (w:) Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. red. J. Kurczewska, Warszawa 2004.
 • OSP nadal w służbie kultury lokalnej, "Kultura Współczesna", 4/2004.
 • Ulotna twórczość polityczna, (w:) Mazowsze bez granic, pod red. J Kurczewskiego, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.
 • Święta miast mazowieckich, (w:) Mazowsze bez granic, pod red. J Kurczewskiego, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.
 • Mazowiecka Kultura polityczna - przypadek Ostrów Mazowiecka, (w:) Lokalne wzory kultury politycznej, pod red, J. Kurczewskiego, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.
 • Władze gminne w konflikcie z grupami obywatelskimi, (w:) Dwudziestolecie Funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, pod red., H. Kisilowskiej i E.Malaka, WAiNS, Warszawa 2010.
 • Ścieżki Emancypacji. Osobista teoria transformacji ustrojowej w Polsce, Recenzja książki Jacka Kurczewskiego, Ścieżki emancypacji, "Societas Communitas" 2(10) 2010.
 • Reprezentant mieszkańców i apolityczny superurzędnik - studium przypadku burmistrza w prasie lokalnej, (w:) Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędniczych, pod red, J. Arcimowicz, J. Kurczewskiego.
 • New Technologies introduce New areas where unofficial law is created and new challenges for official law, "Societas Communitas" 2 (12) 2011.
 • Odwołać wójta, czyli o narodzinach partycypacji, (w:) Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, pod red. A. Olech, ISP Warszawa 2011.
 • Proces komunikacji między grupami protestu a władzą lokalną na przykładzie referendów szkolnych, (w:) Lokalny dialog obywatelski. Refleksje i doświadczenia, pod red B. Lewenstein przy współpracy M. Dutkiewicz, WUW, Warszawa 2011.
 • Infrastruktura komunikacji społecznej w gminach a partycypacja, (w:) Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, pod. red. A. Olech, ISP Warszawa 2012.
 • Konflikty polityczne a partycypacja na przykładzie referendów w sprawie odwołania władz, (w:) Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, pod. red. A. Olech, ISP Warszawa 2012.

Współautorstwo

 • J. Śmigielska, Węgrów, czyli miasto społecznych protestów (w:) Lokalne społeczności obywatelskie, red. J. Kurczewski, Warszawa 2003.
 • J. Kurczewski, Civil Society in Poland, Warszawa, 2003.
 • T. Dusiewicz, Public Relation jako jedno z wyzwań w zarządzaniu kryzysowym, (w:) Nowe wyzwania i wykorzystanie nauki w zarządzaniu kryzysowym, pod red., E. Sobczaka, WAiNS, Warszawa 2010.