Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki

Adres Zakładu

ul. Noakowskiego 18/20, kl. A
00-668 Warszawa
pok. 501, pok. 503, pok. 517
pok. 501, tel.: 22 234 65 38
pok. 503, tel.: 22 234 65 38
pok. 517, tel.: 22 234 60 58

 
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
pok. 225 A, tel.: 22 234 60 77
pok. 225 B, tel.: 22 234 58 61
pok. 228 A, tel.: 22 234 15 51
pok. 228 B, tel.: 22 234 51 07
e-mail: socjolog@ans.pw.edu.pl

 

3

 

Sekretariat
mgr Danuta Ciszkowska
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
pok. 227
tel.: 22 234 65 37
d.ciszkowska@ans.pw.edu.pl

    
Kierownik Zakładu

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Profesorowie

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy dydaktyczni

Starsi wykładowcy