mgr Elżbieta Jendrzejczak

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Studium Pedagogicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) oraz Podyplomowego Studium Doskonalenia Kwalifikacji Nauczycieli Ekonomii przy Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Nauczyciel dyplomowany.

Doświadczenie w zakresie nauczania przedmiotów głównie ekonomicznych – ekonomia, ekonomika, marketing, przedsiębiorczość, rachunkowość, korespondencja biurowa, metodyka nauczania przedmiotów ekonomiczno-społecznych:

 • Starszy wykładowca na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (od roku 1996)
 • Wykładowca w Podyplomowym Studium Pedagogicznym WAiNS (od roku 2005)
 • Nauczyciel konsultant w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji (w latach 2001-2003)
 • Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w szkołach policealnych, opracowanie programów autorskich i publikacji o charakterze dydaktycznym (do roku 1996)

Inne funkcje i zajęcia na Politechnice

 • Koordynator zajęć w Zakładzie Ekonomii (od roku 2008)
 • Społeczny inspektor pracy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Szkoły Biznesu, Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji (od roku 2003)
 • Koordynator przedmiotów ekonomiczno-społecznych na Wydziale Mechatroniki PW (w latach 1998-2001 oraz 2004-2008)
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Pomocy Materialnej dla Studentów Kolegium Nauk Społecznych i Administracji (w latach 1997-2002)

Publikacje

 • Podstawy marketingu w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym; E. Jendrzejczak, A. Tomczak Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2015
 • Korespondencja biurowa; E. Jendrzejczak, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006, wyd. II 2014.
 • Ćwiczenia z mikro- i makroekonomii; E. Jendrzejczak, A. Naruniec, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2011
 • Podstawy marketingu dla inżynierów; E. Jendrzejczak, A.Tomczak, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2003
 • Podstawy marketingu, pod red. Lidii. Białoń, Oficyna Wydawnicza Wizja, Warszawa 2000
 • Komunikacja elektroniczna w Polsce, S. Marciniak (red.), "Europejskie standardy administracji publicznej", Zeszyty Naukowe nr 28, WAiNS PW, Warszawa 2008
 • Dylematy nauczycieli: Jaki program? Jaki podręcznik?; K. Ćwiąkała, E. Jendrzejczak, T. Kazimierska; Dwumiesięcznik Nowa Edukacja Zawodowa, nr 6, Wydawnictwo KOWEZ, Warszawa 2002
 • Plan marketingu w strukturze planu przedsiębiorstwa, S. Marciniak (red.): "Aktualne problemy teorii i praktyki gospodarczej Polski", Zeszyt Naukowy nr 14, KNSiA PW, Warszawa 2000

Nagrody

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013).
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2011).
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe (2007).
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2006).
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2003).