dr Maciej Holko

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Praca magisterska pt. Etyka a marketing. Temat rozprawy doktorskiej: Ocena rozwoju polityki regionalnej Polski i kierunki jej dostosowań do rozwiązań Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

Ważniejsze publikacje

  • Międzynarodowa integracja gospodarcza [w:] Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, pod red. S. Marciniaka, PWN, Warszawa 2013.
  • Emerytura – ubezpieczenie, oszczędność czy dywidenda? Artykuł dyskusyjny, Polityka społeczna nr 11-12/2011 (PDF)
  • Wsparcie przedsiębiorstw ze środków unijnych - ocena systemu i postulaty zmian [w:] Rozwój zrównoważony a budowa marki miejsca, pod red. E. Sobczaka, WAiNS PW, Warszawa 2011.
  • Polityka rozwoju przedsiębiorczości samorządu województwa [w:] Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, pod. red. H.Kisilowskieji E.Malaka, WAiNS PW, Warszawa 2010.

Zainteresowania: muzyka