dr Eligiusz Nowakowski

Ekonomista, ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie SGH); magister ekonomii o specjalizacji Ekonometria. Doktor nauk ekonomicznych: Politechnika Warszawska. Adiunkt w Zakładzie Ekonomii WAiNS.

Dorobek naukowy związany jest ściśle z rynkiem finansowym oraz badaniami ekonometrycznymi. Autor trzech książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilkuset publikacji popularno-naukowych w gazetach (Parkiet, Nowa Europa, Puls Biznesu, Rzeczpospolita).

 

 

 

Wybrane publikacje

Książki

 • Wstęp do Ekonometrii Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego Warszawa, Żyrardów 2005
 • Krótka sprzedaż a efektywność rynku kapitałowego Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010
 • Podstawy ekonometrii z elementami algebry liniowej Wszechnica Polska WS TWP Warszawa 2011

Artykuły recenzowane

 • Metoda estymacji modeli ekonometrycznych odporna na duże wahania zmiennej objaśnianej (współautor) Monografie i Opracowania SGPiS Warszawa 1986
 • System bankowy i pieniężny. Struktura i ewolucja w latach 1944-1984 Zeszyty Naukowe Politechnika Warszawska 1986
 • Próba oszacowania ekonometrycznego modelu zależności między nauką i techniką Publikacja Konferencji Naukowej. Instytut Ekonometrii SGPiS, Warszawa 1987
 • Organizacja nauki na świecie, RFN Przegląd Organizacji Warszawa 1988
 • Reform Interventions and Organizational Complexity (Analysis of the Macro-Management System in Poland) (współautor) Proceedings of the Midwestern Business Administration Association Chicago, IL, USA 1990
 • A Study of the Sources of New Product Idea Generation (współautor) Proceedings od the Midwestern Business Administration Association Chicago, IL, USA 1991
 • Wybór efektywnego portfela inwestycyjnego (współautor) Bank i Kredyt Warszawa 1993
 • Efektywna ścieżka inwestycyjna. Przypadek trzech papierów wartościowych z ryzykiem (współautor) Bank i Kredyt Warszawa 1997
 • Rola i rozwój rynku kapitałowego w Polsce Zeszyty Naukowe Politechnika Warszawska 1999
 • Realizacja strategii dywidend w teorii i praktyce spółek giełdowych w Polsce Zeszyty Naukowe Politechnika Warszawska 2000
 • Międzynarodowa integracja i globalizacja rynku kapitałowego Zeszyty Naukowe Politechnika Warszawska 2002
 • Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw Materiały Konferencyjne, Uniwersytet Śląski Katowice, Morsko 2007
 • Pobudzanie innowacyjności MSP środkami Funduszy Strukturalnych Monografia: Determinanty rozwoju i integracji krajów europejskich, Warszawa 2007
 • Absorpcja środków pomocowych przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2004-2006 Konferencja Międzynarodowa: Finansowe Aspekty Transformacji AGH Kraków 2007
 • Wspieranie rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy w SPO WKP Zeszyty Naukowe Politechnika Warszawska 2007
 • Uwarunkowania gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce Monografia: Przedsiębiorczość, Szanse i Wyzwania, Politechnika Częstochowska 2011
 • Efektywność rynku kapitałowego z dopuszczoną krótką sprzedażą, Finanse, Komitet Nauk o Finansach, PAN Warszawa, 2011
 • Influence of Short Selling on Effectiveness of Emerging Markets Monographic: The strategy of Banking and Real Sectors Interaction In Economy of Russia and Poland under Modern Conditions Kazan Federal University, Kazan Russia 2012
 • Koszt kapitału a innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce Monografia: Przedsiębiorczość, Szanse i Wyzwania, Politechnika Częstochowska 2012