2021

Uchwała nr 51/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 grudnia 2021

w sprawie zaopiniowania wniosku o odznaczenie Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę

Pobierz plik (pdf, 272,14 kB)

Uchwała nr 50/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 grudnia 2021

w sprawie zaopiniowania wniosku o odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Pobierz plik (pdf, 265,57 kB)

Uchwała nr 49/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 grudnia 2021

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Beaty Witkowskiej-Maksimczuk

Pobierz plik (pdf, 319,50 kB)

Uchwała nr 48/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 grudnia 2021

w sprawie zmian w projekcie „Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030”

Pobierz plik (pdf, 415,29 kB)

Uchwała nr 47/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 16 listopada 2021

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni dr. hab. Marcina Koszowego

Pobierz plik (pdf, 330,35 kB)

Uchwała nr 46/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 16 listopada 2021

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Jerzego Woźnickiego

Pobierz plik (pdf, 329,71 kB)

Uchwała nr 45/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 12 października 2021

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Wydziałowego Pełnomocnika ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 324,70 kB)

Uchwała nr 44/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 12 października 2021

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o stanie jakości kształcenia na WAiNS oraz działania Wydziałowego Pełnomocnika ds. jakości kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 344,01 kB)

Uchwała nr 43/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 12 października 2021

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr. Sebastiana Zielińskiego

Pobierz plik (pdf, 309,10 kB)

Uchwała nr 42/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 września 2021

w sprawie zaopiniowania kandydatury Pani Marzeny Bieleckiej na członka Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 343,23 kB)

Uchwała nr 41/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 września 2021

w sprawie zaopiniowania kandydatury Pana Piotra Kamińskiego na członka Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 345,12 kB)

Uchwała nr 40/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 września 2021

w sprawie zaopiniowania kandydatury Pani Joanny Miłachowskiej na członka Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 79,26 kB)

Uchwała nr 39/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 września 2021

w sprawie zaopiniowania kandydatury Pana Andrzeja Mikosza na członka Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 342,73 kB)

Uchwała nr 38/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 września 2021

w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WAiNS o powołanie dr. hab. Marka Jakubiaka, prof. uczelni na stanowisko kierownika Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej

Pobierz plik (pdf, 328,56 kB)

Uchwała nr 37/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 września 2021

w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WAiNS o powołanie dr. hab. Marcina Koszowego na stanowisko kierownika Zakładu Filozofii i Etyki w Administracji

Pobierz plik (pdf, 319,75 kB)

Uchwała nr 36/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2021

w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok

Pobierz plik (pdf, 324,13 kB)

Uchwała nr 35/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2021

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok oraz wykonanie 2020 r.

Pobierz plik (pdf, 295,46 kB)

Uchwała nr 34/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2021

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr. Roy’iego Duthie

Pobierz plik (pdf, 314,58 kB)

Uchwała nr 33/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2021

w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WAiNS o powołanie dr hab. inż. Mariana Kowalewskiego, prof. uczelni na stanowisko kierownika Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji

Pobierz plik (pdf, 337,86 kB)

Uchwała nr 32/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2021

w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenia zatrudnienia dr. Piotrowi Wróblowi

Pobierz plik (pdf, 308,22 kB)

Uchwała nr 31/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2021

w sprawie zaopiniowania udzielenie dr. Radosławowi Puchcie urlopu płatnego w celu wyjazdu za granicę

Pobierz plik (pdf, 327,97 kB)

Uchwała nr 30/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2021

w sprawie zaopiniowania składu zespołu ds. oceny nauczycieli akademickich w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej

Pobierz plik (pdf, 336,78 kB)

Uchwała nr 29/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2021

w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WAiNS o powołanie dr. Roberta Kędziory na funkcję prodziekana ds. nauki

Pobierz plik (pdf, 306,32 kB)

Uchwała nr 28/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 18 maja 2021

w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w 2020 roku

Pobierz plik (pdf, 276,21 kB)

Uchwała nr 27/2021 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 18 maja 2021

w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji strategii Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w 2020 roku

Pobierz plik (pdf, 280,83 kB)