Rada Programowa

1. Józef Lubacz  (Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska, Polska) – Przewodniczący Rady Programowej
2. Joanna Golińska-Pilarek  (Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego ds. Nauki i Współpracy, Uniwersytet Warszawski, Polska) 
3. Andrzej Biłat  (Reprezentant Rady Naukowej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Polska)
4. Chrystian Kanzian  (Uniwersytet w Innsbrucku, Austria)
5. Danilo Facca  (Dyrektor Instytutu Filozofii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska)
6. Zbigniew Król  (Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Polska)
7. Marek Kuś  (Dyrektor ICFO (od 1 maja 2017 r.). Centrum Fizyki Teoretycznej, Polska Akademia Nauk, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Polska)
8. Witold Marciszewski  (Emerytowany Profesor Logiki, Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
9. Uwe Meixner  (Uniwersytet  Augsburgu, Niemcy)
10. Bartłomiej Skowron  (Prodziekan ds. Nauki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Polska)
11. Barry Smith  (Dyrektor Narodowego Centrum Ontologii w Buffalo, Stany Zjednoczone)
12. Mirosław Szatkowski  (Dyrektor ICFO (do 1 września 2016 ). Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Polska)
13. Kazimierz Trzęsicki  (Kierownik Katedry Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki, Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
14. Peter van Inwagen  (Uniwersytet w Notre Dame, Stany Zjednoczone)