Teoria kategorii w fizyce, matematyce i filozofii (X, 2017)

categorytheorybaner

Teoria kategorii jest bujnie rozwijającą się dziedziną na styku matematyki, logiki, informatyki, fizyki i filozofii. Jaka jest jednak rola teorii kategorii w fizyce, matematyce, informatyce i filozofii? Czy jest ona tylko wygodnym językiem wybranych części matematyki i teoretycznej fizyki?  A może kategorie są zasadniczo nowymi strukturami w matematyce i fizyce? W jaki sposób można wykorzystać kategorie we współczesnej fizyce? Jaka jest rola teorii kategorii w filozofii i podstawach matematyki? Czy teoria kategorii jest nową podstawą matematyki? Czy może tylko pewną propozycji organizacji matematyki? Jaką ontologię ze sobą niesie teoria kategorii? Czy ontologia strzałki (przekształcenia) jest nową ontologią?
Tym pytaniom poświęcona będzie konferencja. W ogólności będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie o możliwe zastosowania teorii kategorii w fizyce, matematyce i filozofii.

Komitet programowy:

 • Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej, Polska Akademia Nauk i Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej),
 • Michał Heller (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych),
 • Zbigniew Król (Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej i Polska Akademia Nauk),
 • Wiesław Kubiś (Czeska Akademia Nauk i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
 • Anna Romanowska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska),
 • Jonathan D. H. Smith (Wydział Matematyki, Iowa State University, USA).

Organizatorzy:

 • Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 
 • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, 
 • Instytut Matematyki Czeskiej Akademii Nauk.

Komitet organizacyjny:

 • Bartłomiej Skowron (Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej),
 • Jan Gutt (Centrum Fizyki Teoretycznej, Polska Akademia Nauk),
 • Tomasz Miller (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska),
 • Paweł Stacewicz (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej),
 • Michał Stelmach (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej).

More information: http://www.icfo.ans.pw.edu.pl/en/?page_id=1855.

Conference poster in PDF file.