Polska ontologia współcześnie (V, 2016)

ontologiawspolczesnie

Konferencja ogólnopolska pt. Polska Ontologia Współcześnie odbyła się w dniach 9-11 maja 2016. Wygłoszonych zostało 38 referatów. Prawdopodobnie była to największa konferencja z zakresu ontologii formalnej w historii polskiej ontologii. 

Komitet organizacyjny

Mirosław Szatkowski (Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska) – Przewodniczący
Tomasz Bigaj (Uniwersytet Warszawski)
Paweł Garbacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Marek Piwowarczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Marek Rosiak (Uniwersytet Łódzki)
Bartłomiej Skowron (Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Politechnika Warszawska)
Rafał Urbaniak (Uniwersytet Gdański & Uniwersytet w Gandawie)

Składy poszczególnych sesji:

Sesja ontologii analitycznej

Tomasz Bigaj (Uniwersytet Warszawski)
Mariusz Grygianiec (Uniwersytet w Augsburgu)
Jan Hauska (Uniwersytet Warszawski)
Katarzyna Paprzycka (Uniwersytet Warszawski)

Sesja ontologii stosowanej

Paweł Garbacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Piotr Kulicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Józef Lubacz (Politechnika Warszawska)
Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska)
Robert Trypuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Sesja ontologii matematyki i ontologii nauki

Krystian Jobczyk (Uniwersytet w Caen)
Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej, Polska Akademia Nauk)
Roman Murawski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jerzy Pogonowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marek Szydłowski/Paweł Tambor (Uniwersytet Jagielloński)
Rafał Urbaniak (Uniwersytet Gdański & Uniwersytet w Gandawie)
Krzysztof Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)
Urszula Wybraniec-Skarodwska (Uniwersytet Kardynała)

 

 Sesja ontologii fenomenologicznej 

Dariusz Bęben (Uniwersytet Śląski)
Arkadiusz Chrudzimski (Uniwersytet Szczeciński)
Filip Kobiela (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
Damian Leszczyński (Uniwersytet Wrocławski)
Artur Mordka (Uniwersytet Rzeszowski)
Marek Piwowarczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Witold Płotka (Uniwersytet Gdański)
Marek Rosiak (Uniwersytet Łódzki)

 

Sesja ontologii tomistycznej

Tomasz Duma (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Michał Głowala (Uniwersytet Wrocławski)
Tomasz Kąkol (Uniwersytet Gdański)
Marek Piwowarczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Paweł Rojek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Andrzej Sołtys (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Grzegorz Stolarski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Jacek Wojtysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Sesja ontologii topologicznej

Andrzej Biłat (Politechnika Warszawska)
Rafał Gruszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Janusz Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki)
Jacek Paśniczek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Bartłomiej Skowron (Politechnika Warszawska)
Krzysztof Śleziński (Uniwersytet Śląski) 

 

Skład panelu dyskusyjnego pt. Przyszłość polskiej ontologii

Prowadzenie: Bartłomiej Skowron (Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska)

Tomasz Bigaj (Uniwersytet Warszawski)
Paweł Garbacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Arkadiusz Chrudzimski (Uniwersytet Szczeciński)
Marek Piwowarczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Mirosław Szatkowski (Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Politechnika Warszawska)
Rafał Urbaniak (Uniwersytet Gdański & Uniwersytet w Gandawie)

Plakat konferencji

polskaontologiaplakat-724x1024