Aktualności

W dniach 16-17 listopada 2017 r. odbędzie się współorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej konferencja pt. Teoria kategorii w fizyce, matematyce i filozofii. Fizycy, matematycy i filozofowie wspólnie pochylą się nad zagadnieniem zastosowań teorii kategorii w swoich dziedzinach. Niedługo więcej informacji o konferencji. 

Opublikowano  2 czerwca 2017 r.

-----

21 czerwca 2016 o godz. 16.30 w sali 206 Gmachu Głównego PW odbyło się seminarium ontologiczne w formie debaty pt. Czy zbiory nieskończone istnieją? Referat i koreferat wygłosili: prof. dr hab. Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN) i prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz (Zakład Filozofii Nauki UW). Spotkanie prowadzili: prof. dr hab. Andrzej Biłat (Zakład Filozofii WAiNS, PW) i prof. dr hab. Zbigniew Król (Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki, WAiNS PW). 

Opublikowano w dniu 10 czerwca 2016 r.

-----

W dniu 8 lutego 2016 roku został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej przy Wydziale Administracji i Nauk Społecznych z Centrum Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznych, które jest wspólną inicjatywą Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Opublikowano w dniu 15 lutego 2016 r.

-----