Regulaminy przedmiotów

Dr Sylwia Arasiewicz-Dulnik

Dr Adriana Bartnik

Prof. dr hab. Andrzej Biłat

Dr Katarzyna Chrostowska-Malak

Dr Tomasz Dusiewicz

Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska

Dr Agata Ferreira

Mgr Aleksandra Firek

Dr Katarzyna Górniak

Mgr Zbigniew Jackiewicz

Dr hab. Marek Jakubiak, profesor uczelni

Dr hab. Jacek Janowski, profesor uczelni

Dr Tomasz Jaroszyński

Mgr Agnieszka Kaczorowska

Dr Robert Kędziora

Dr hab. Radosław Koszewski, profesor uczelni

Dr hab. Marcin Koszowy, profesor uczelni

Dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz

Dr inż. Jakub Kowalewski

Dr hab. inż. Marian Kowalewski, profesor uczelni

Dr hab. Zbigniew Król, profesor uczelni

Dr hab. Justyna Łacny, profesor uczelni

Prof. dr hab. Marek Maciejczak

Doc. dr Alina Naruniec

Dr Małgorzata Orechwo

Dr Beata Pachuca-Smulska

Dr Kinga Pawłowska

Dr Jacek Pietraszewski

Ks. dr Jacek Połowianiuk

Dr Marek Porzeżyński

Dr Michał Piotr Pręgowski

Dr Radosław Puchta

Dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni

Dr Marcin Rojszczak

Dr Bartłomiej Skowron

Dr inż. Paweł Stacewicz

Dr Małgorzata Stawicka

Dr Michał Stelmach

Dr hab. Robert Suwaj, profesor uczelni

Dr Dominik Sypniewski

Dr Agnieszka Tomczak

Dr Tomasz Tyc

Dr inż. Krzysztof Urbaniak

Dr Agnieszka Wilk-Ilewicz

Dr Dorota Wilkowska-Kołakowska

Dr Beata Witkowska-Maksimczuk

Dr Cezary Woźniak

Dr Piotr Wróbel

Dr hab. Robert Zajdler

Dr hab. Anna Zalcewicz, profesor uczelni

Dr hab. inż. Jarosław Zalewski, profesor uczelni

Dr Sebastian Zieliński