Regulaminy przedmiotów

Studia I stopnia

Semestr I

 • Etyka w administracji
 • Historia administracji
 • Matematyka
 • Mikroekonomia
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Podstawy psychologii społecznej
 • Prawo Konstytucyjne
 • Technika  pracy biurowej
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

Semestr II

 • Instytucje zjednoczonej Europy
 • Język obcy
 • Makroekonomia
 • Matematyka
 • Nauka o administracji
 • Prawo cywilne z elementami odpowiedzialności cywilnej w administracji
 • Prawo parlamentarne z legislacją
 • Technologie informacyjne I
 • Ustrój samorządu terytorialnego

Semestr III

 • Język obcy
 • Logika formalna
 • Podstawy procedury cywilnej
 • Prawo administracyjne
 • Socjologia  i metody badań socjologicznych
 • Statystyka
 • Technologie informacyjne II
 • Tematy obieralne socjologiczne
 • Wybrane zastosowania mechaniki

Semestr IV

 • Ekonomia instytucjonalna
 • Język obcy
 • Logika dla prawników
 • Postępowanie administracyjne z elementami e-administracji
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Seminarium dyplomowe
 • Systemy i usługi informacyjne w administracji
 • Tematy obieralne prawne
 • Teoria bezpieczeństwa (BN)
 • Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej

Semestr V

 • Demografia w gospodarce przestrzennej
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Podstawy bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych
 • Podstawy budownictwa
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa (BN)
 • Przedmioty obieralne inne
 • Rachunkowość finansowa
 • Seminarium dyplomowe
 • System bezpieczeństwa narodowego (BN)
 • Tematy obieralne filozoficzne
 • Tematy obieralne z ekonomii i zarządzania

Semestr VI

 • Opracowanie badań ankietowych w programie Statistica
 • Praktyki zawodowe
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Seminarium dyplomowe
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Tematy obieralne prawne/Specjalizacje
 • Tematy obieralne socjologiczne
 • Tematy obieralne techniczne i matematyczne

Studia II stopnia

Semestr I

 • Ekonomia rynkowa
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
 • Polityka  społeczna
 • Postępowanie sądowoadministracyjne
 • Socjologia organizacji
 • System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Zasady ustroju politycznego państwa

Semestr II

 • Metodologia nauk
 • Metody formalne w prawie i administracji
 • Prawnoadministracyjne aspekty zagospodarowania przestrzennego
 • Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej
 • Seminarium dyplomowe
 • Tematy obieralne ekonomiczne
 • Tematy obieralne prawne
 • Tematy obieralne socjologiczne
 • Współczesne koncepcje ustrojowo-administracyjne

Semestr III

 • Aspekty prawne procesu inwestycyjno-budowlanego
 • Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych organizacji
 • Bezpieczeństwo Narodowe RP (BNP)
 • Inżynieria systemów bezpieczeństwa (BNP)
 • Marketing
 • Retoryka
 • Rynki kapitałowe (FiB)
 • Seminarium dyplomowe
 • System bezpieczeństwa państwa (BNP)
 • System finansowy (FiB)
 • Tematy obieralne filozoficzne i historyczne
 • Tematy obieralne prawne
 • Tematy obieralne socjologiczne
 • Tematy obieralne techniczne
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji

Semestr IV

 • Prawne i techniczne aspekty gospodarki nieruchomościami
 • Przedsiębiorczość
 • Seminarium dyplomowe
 • Tematy obieralne ekonomiczne