Regulaminy przedmiotów

Studia I stopnia

Semestr I

Semestr II

 • Instytucje zjednoczonej Europy
 • Język obcy
 • Makroekonomia
 • Matematyka
 • Nauka o administracji
 • Prawo cywilne z elementami odpowiedzialności cywilnej w administracji
 • Prawo parlamentarne z legislacją
 • Technologie informacyjne I
 • Ustrój samorządu terytorialnego

Semestr III

Semestr IV

 • Ekonomia instytucjonalna
 • Język obcy
 • Logika dla prawników
 • Postępowanie administracyjne z elementami e-administracji
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Seminarium dyplomowe
 • Systemy i usługi informacyjne w administracji
 • Tematy obieralne prawne
 • Teoria bezpieczeństwa (BN)
 • Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej

Semestr V

Semestr VI

 • Opracowanie badań ankietowych w programie Statistica
 • Praktyki zawodowe
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Seminarium dyplomowe
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Tematy obieralne prawne/Specjalizacje
 • Tematy obieralne socjologiczne
 • Tematy obieralne techniczne i matematyczne

Studia II stopnia

Semestr I

Semestr II

 • Metodologia nauk
 • Metody formalne w prawie i administracji
 • Prawnoadministracyjne aspekty zagospodarowania przestrzennego
 • Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej
 • Seminarium dyplomowe
 • Tematy obieralne ekonomiczne
 • Tematy obieralne prawne
 • Tematy obieralne socjologiczne
 • Współczesne koncepcje ustrojowo-administracyjne

Semestr III

Semestr IV

 • Prawne i techniczne aspekty gospodarki nieruchomościami
 • Przedsiębiorczość
 • Seminarium dyplomowe
 • Tematy obieralne ekonomiczne

studia stacjonarne (.pdf)