Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2017/2018

Studenci Politechniki Warszawskiej mogą wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Roczna składka ubezpieczeniowa to 34 zł.

Studenci, którzy chcą się ubezpieczyć, powinni uiścić jednorazową opłatę (34 zł) w kasie Banku Pekao S. A. przy ul. Noakowskiego 18. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku (lub w przypadku późniejszej wpłaty, od dnia następnego po opłaceniu składki). Suma ubezpieczenia na osobę wynosi 46 500zł.

  • Szczegółowa informacja o ubezpieczeniu (PDF
  • Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF
  • Formularz zgłoszenia szkody (PDF)