Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością

Akty prawne:

  • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2016/2017 (PDF)
  • Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń (PDF)

Uwaga:

  • Dokumenty składamy u pani Pauliny Czeredys, tj. w dziekanacie pok. 207.
  • Aby otrzymać stypendium od października wymagane dokumenty należy złożyć do 15.10.2016 r.
  • W przypadku złożenia wniosku o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych po terminie, tj. po 15.10.2016 r. stypendium będzie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.
  • Informacje o odbiorze decyzji stypendialnych znajdują się w zakładce Stypendia i zapomogi (link).

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością może otrzymywać student, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, bez względu na dochód w rodzinie studenta.

Dodatkowe informacje na temat stypendium dla osób z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich PW (link).

 

Po odbiór decyzji stypendialnej należy zgłosić się z:

  • Oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (PDF)

Wnioski i formularze:

  • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (DOCX)
  • Odwołanie od decyzji Dziekana lub Wydziałowej Komisji Stypendialnej/Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (DOC)