Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

Akty prawne:

 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2016/2017 (PDF)
 • Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń (PDF)
 • Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe (PDF)
 • Zasady przyznawania punktów za wysokie wyniki sportowe (PDF)
 • Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia artystyczne (PDF)

Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe może otrzymać student, który:

 • zaliczył pierwszy rok studiów;
 • otrzymał rejestracje na następny semestr studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia;
 • w poprzednim roku studiów posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

Uwaga:

 • Dokumenty składamy u pani Pauliny Czeredys, tj. w dziekanacie pok. 207.
 • Informacje o odbiorze decyzji stypendialnych znajdują się w zakładce Stypendia i zapomogi (link).

Po odbiór decyzji stypendialnej należy zgłosić się z:

 • Oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (PDF)

Wnioski i formularze:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe (DOCX)
 • Odwołanie od decyzji Dziekana lub Wydziałowej Komisji Stypendialnej/Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (DOC)