Poczta wydziałowa

Każdy student oraz każdy pracownik wydziału posiada wydziałowe konto na serwerze poczty elektronicznej.

Dostęp do konta może być realizowany za pomocą dowolnego komputera podłączonego do Internetu.

Dostęp do konta znajduje się tutaj

Dane do logowania:

  • studenci niestacjonarni - login: stz + numer albumu, np. stz123456
  • studenci stacjonarni - login: std + numer albumu, np. std123456
  • Hasło - identyczne jak do systemu obsługi studiów, tj. do systemu e-dziekanat

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z działaniem poczty oraz pytań dotyczących jej funkcjonowania należy kontaktować się z pracownikami laboratorium komputerowego (pok. 223).

Możliwe jest również skonfigurowanie dowolnego programu obsługującego pocztę wydziałową. W tym celu w ustawieniach konta należy wprowadzić następujące dane identyfikujące serwer pocztowy.

serwer POP3
adres: poczta.ans.pw.edu.pl
typ połączenia: SSL
port: 995

serwer SMTP
adres: poczta.ans.pw.edu.pl
typ połączenia: SSL
port: 465

Należy włączyć opcję "serwer wymaga uwierzytelnienia".