Puchta Radosław

Konsultacje w semestrze letnim :

  • czwartek, od 14:30 do 16:00 w p. 515 Noakowskiego

Profil w Bazie Wiedzy PW.

od 14:30 do 16:00 w p. 515 Noakowskiego