Formularz OSF

Formularz OSF znajduje się na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do. Wnioski składane do Narodowego Centrum Nauki i Ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego są składane za pomocą tego serwisu obsługi strumieni finansowych.