Erasmus+ dla pracowników

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych mogą wyjeżdżać do zagranicznych uczelni, z którymi zostały zawarte umowy międzyinstytucjonalne.

 Obecnie WAiNS współpracuje z następującymi uczelniami.

Włochy Università degli Studi dell'Insubria
Włochy University of L'Aquila
Włochy Libera Università Maria SS. Assunta "LUMSA"
Anglia University of Sussex
Włochy University of Trento 
Węgry Eötvös Loránd University
Portugalia Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
Portugalia Instituto Superior de Comunicação
Hiszpania Universitat Politècnica de València
Hiszpania Universidad de Málaga
Hiszpania Universidad Miguel Hernández de Elche
Grecja Universidad de Macedonia
Grecja University of Piraeus
Francja L'Université de Franche-Comté 
Chorwacja Politeuma Šibenik
Czechy Masaryk University
Hiszpania Universitat Politècnica de Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunkiem wyjazdu jest uzgodnienie indywidualnego planu zajęć dla studentów z uczelnią partnerską. Pierwszym krokiem jest nawiązanie kontaktu z nauczycielem akademickim z uczelni partnerskiej, który ma podobny do pracownika WAiNS profil naukowo-dydaktyczny. 

Rekrutacja do udziału w programie trwa cały rok. Wyjazd powinien trwać od 2 do 5 dni roboczych – z wyłączeniem czasu podróży. W trakcie pobytu nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. Szczegółowe zasady wyjazdów można znaleźć tutaj

Jeżeli pracownik WAiNS chce rozpocząć współpracę międzynarodową i jest zainteresowany uczestnictwem w programie Erasmus+, prosimy o kontakt z dr. Dominikiem Sypniewskim. Jeżeli pracownik WAiNS chce rozpocząć współpracę z uczelnią, której nie ma w powyższym wykazie, to wraz z dr. Dominikiem Sypniewskim można spróbować nakłonić ją do zawarcia umowy instytucjonalnej. 

Z chęcią odpowiem na wszelkie pytania!

dr Dominik Sypniewski – dsypniewski@ans.pw.edu.pl