Seminaria zakładowe WAiNS

Każdy z zakładów WAiNS organizuje swoje seminarium. Poniżej znajdują się informacje o terminach i tematach poszczególnych spotkań.

Seminaria Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej:

W roku akademickim 2018/2019 seminaria dotyczyć będą współczesnych wyzwań gospodarczych

W semestrze zimowym 2018/2019

 • 18.10.2018 r. godz. 14.30 - spotkanie o charakterze wewnętrznym.
 • 20.11.2018 r. godz. 16.00 - Tworzenie regulacji gospodarczych przez uczestników rynku. Studium przypadku na podstawie tworzenia kodeksów sieci rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego UE – dr Rober Zajdler.
 • 18.12.2018 r. godz. 16.00 - spotkanie o charakterze wewnętrznym.
 • 22.01.2019 r. godz. 16.00 - Partnerstwo publiczno-prywatne: istota, bariery rozwoju – prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka.

Seminaria Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych:

 • 06.11.2019 r., godz. 17:00 - (spotkanie o charakterze wewnętrznym).
 • 22.01.2019 r., godz. 17:00 - omówienie planów naukowych na 2019 r. pracowników Zakładu w świetle wymogów ustawy 2.0. oraz ustalenie tematyki i terminów seminariów naukowych w 2019 r.
 • (Termin do ustalenia): Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania zewnętrznych  grantów badawczych.

Seminaria Zakładu Filozofii i Etyki w Administracji (wtorki, godz. 12.00-14.00, p. 519 przy ul. Noakowskiego 18/20, koordynator: dr Michał Stelmach):

 • 16.10.2018 r. - Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i jej konsekwencje dla pracy filozoficznej (dyskusję rozpocznie wystąpienie dra Bartłomieja Skowrona).
 • 20.11.2018 r. - Plany naukowe: raportowanie celów naukowych za 2018, przedstawienie planów na 2019, omówienie zagadnień technicznych związanych z planami.
 • 18.12.2018 r. omówienie przykładowych recenzji artykułów wysłanych do wysokopunktowanych czasopism.
 • 08.01.2019 r. - dr Paweł JarnickiO tekstach filozoficznych Ludwika Flecka i problemach z ich tłumaczeniami.
 • 22.01.2019 r. - dr hab. Hajo Greif: On not Opening the Black Box. Transparency, Opacity, and the Pragmatics of Artificial Intelligence (abstrakt). UWAGA: spotkanie odbędzie się wyjątkowo w sali 228 w Gmachu Głównym.
 • W kolejnym semestrze (terminy wkrótce) m.in.: dr Bartłomiej Skowron: Geometria osoby.

Seminaria Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (pierwszy wtorek miesiąca, g. 14:00):

 • 06.11.2018 r. – Potrzeby prowadzenia działalności naukowej i kształcenia w obszarze bezpieczeństwa informacji – dr hab. inż. Marian Kowalewski.
 • 04.12.2018 r. – Techniki i technologie metod oraz sposobów prowadzenia badań naukowych w obszarze nauk społecznych – dr K. Dzieniszewska-Naroska, dr hab. inż. Marian Kowalewski 
 • 08.01.2019 r. – (ustalenie potrzeb oraz tematyki seminariów naukowych w 2019 r.).