Seminaria zakładowe WAiNS

Każdy z zakładów WAiNS organizuje swoje seminarium. Poniżej znajdują się informacje o terminach i tematach poszczególnych spotkań.

Seminaria Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej:

W roku akademickim 2018/2019 seminaria dotyczyć będą współczesnych wyzwań gospodarczych

W semestrze zimowym 2018/2019

 • 18.10.2018 r. godz. 14.30 - spotkanie o charakterze wewnętrznym.
 • 20.11.2018 r. godz. 16.00 - Tworzenie regulacji gospodarczych przez uczestników rynku. Studium przypadku na podstawie tworzenia kodeksów sieci rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego UE – dr Rober Zajdler.
 • 18.12.2018 r. godz. 16.00 - spotkanie o charakterze wewnętrznym.
 • 22.01.2019 r. godz. 16.00 - Partnerstwo publiczno-prywatne: istota, bariery rozwoju – prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka.
 • 26.02.2019 r. godz. 16.00 - spotkanie o charakterze wewnętrznym 
 • 19.03.2019 r. godz. 16.00 - Konsorcja eksportowe - dr hab. Radosław Koszewski prof. PW (wyjątkowo sala 206) 
 • 16.04.2019 r. godz. 16.00 - wystąpienie mgra Tomasza Tyca 
 • 21.05.2019 r. godz. 16.00 - Rola zaufania w naukach o zarządzaniu - dr Helena Bulińska-Stangrecka 
 • 25.06.2019 r. godz. 16.00 - spotkanie o charakterze wewnętrznym

Seminaria Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (spotkania odbywają się w godzinach 16:00-18:00 w sali 232A w GG):

 • 06.11.2019 r., - (spotkanie o charakterze wewnętrznym).
 • 22.01.2019 r., - omówienie planów naukowych na 2019 r. pracowników Zakładu w świetle wymogów ustawy 2.0. oraz ustalenie tematyki i terminów seminariów naukowych w 2019 r.
 • 05.03.2019 r. - dr M. Stachowiak-Kudła: “Academic freedom. The problem of collisions the principles in the jurisprudence of constitutional courts in Czechia, Germany, Italy, Poland and Spain”.
 • 19.03.2019 r. - dr A. Wilk-Ilewicz: „Sztuczna inteligencja”.
 • 02.04.2019 r. - dr D. Wilkowska-Kołakowska: "Udział organizacji profesjonalnych w wykonywaniu wybranych zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami".
 • 16.04.2019 r. - dr D. Sypniewski: "Atomizacja procesu inwestycyjno-budowlanego".
 • 07.05.2019 r. - dr R. Kędziora: "Dynamika procesu administracyjnego".
 • 21.05.2019 r. - dr T. Jaroszyński: "Zasada pomocniczości w prawie Unii Europejskiej - znaczenie pojęcia i kontrola przestrzegania".
 • 11.06.2019 r. - dr R. Puchta: „Zakres i warunki związania sądów ustawą we francuskim porządku konstytucyjnym”.
 • 25.06.2019 r. - dr C. Wozniak: "Status prawny samoistnego posiadacza nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste".
 • Do uwzględnienia: - p. prof. P. Radziewicz: „Kontrola konstytucyjności regulacji niepełnych”.

Seminaria Zakładu Filozofii i Etyki w Administracji (wtorki, godz. 12.00-14.00, p.230 w GG, koordynator: dr Michał Stelmach):

 • 16.10.2018 r. - Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i jej konsekwencje dla pracy filozoficznej (dyskusję rozpocznie wystąpienie dra Bartłomieja Skowrona).
 • 20.11.2018 r. - Plany naukowe: raportowanie celów naukowych za 2018, przedstawienie planów na 2019, omówienie zagadnień technicznych związanych z planami.
 • 18.12.2018 r. omówienie przykładowych recenzji artykułów wysłanych do wysokopunktowanych czasopism.
 • 08.01.2019 r. - dr Paweł JarnickiO tekstach filozoficznych Ludwika Flecka i problemach z ich tłumaczeniami.
 • 22.01.2019 r. - dr hab. Hajo Greif: On not Opening the Black Box. Transparency, Opacity, and the Pragmatics of Artificial Intelligence (abstrakt). Spotkanie odbyło się wyjątkowo w sali 228 w Gmachu Głównym.
 • 12.03.2019 r. - dr Olena Yaskorska-ShahFormalne opisy struktur konwersacji naturalnej (abstrakt).
 • 26.03.2019 r. - dr Paula Quinon, What "computing" means? (abstrakt).
 • 09.04.2019 r. - dr Bartłomiej SkowronGeometria osoby.
 • 14.05.2019 r. - ... 
 • 28.05.2019 r. - dr Beata Witkowska-Maksimczuk, Elementy logiki w bioetyce.
 • 11.06.2019 r. - ...

Seminaria Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (pierwszy wtorek miesiąca, g. 14:00):

 • 06.11.2018 r. – Potrzeby prowadzenia działalności naukowej i kształcenia w obszarze bezpieczeństwa informacji – dr hab. inż. Marian Kowalewski.
 • 04.12.2018 r. – Techniki i technologie metod oraz sposobów prowadzenia badań naukowych w obszarze nauk społecznych – dr K. Dzieniszewska-Naroska, dr hab. inż. Marian Kowalewski 
 • 08.01.2019 r. – (ustalenie potrzeb oraz tematyki seminariów naukowych w 2019 r.).
26.02.2019