Seminaria Naukowe WAiNS

banner-wains-seminarium-01

2017.10.10 - pierwsze seminarium

W dniu 10 października 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Podczas seminarium dr hab. Robert Suwaj, prof. PW wygłosił odczyt pt. "Nakładanie obowiązków i cofanie uprawnień publicznoprawnych po zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego". Koreferat  pt. "Wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego na sytuację procesową jednostki" wygłosi dr Robert Kędziora. 
Seminarium prowadził dr hab. Wojciech Gonet, prof. PW.

2017.12.05 - drugie seminarium

5 grudnia 2017 r. odbędzie się drugie posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Podczas seminarium dr Michał Pręgowski z WAiNS wygłosi odczyt pt. "Status społeczny zwierząt towarzyszących po transformacji ustrojowej 1989 r.". Koreferat pt. "Zwierzęta towarzyszące w przestrzeni publicznej" wygłosi dr Justyna Włodarczyk z Instytutu Anglistyki UW. 
Seminarium poprowadzi dr Bartłomiej Skowron, prodziekan ds nauki WAiNS.