Seminaria Naukowe WAiNS

banner-wains-seminarium-01

2017.10.10 - pierwsze seminarium

W dniu 10 października 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Podczas seminarium dr hab. Robert Suwaj, prof. PW wygłosił odczyt pt. "Nakładanie obowiązków i cofanie uprawnień publicznoprawnych po zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego". Koreferat  pt. "Wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego na sytuację procesową jednostki" wygłosi dr Robert Kędziora. Seminarium prowadził dr hab. Wojciech Gonet, prof. PW.

2017.12.05 - drugie seminarium

5 grudnia 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Podczas seminarium dr Michał Pręgowski z WAiNS wygłosił referat pt. "Status społeczny zwierząt towarzyszących po transformacji ustrojowej 1989 r.". Koreferat pt. "Zwierzęta towarzyszące w przestrzeni publicznej" wygłosiła dr Justyna Włodarczyk z Instytutu Anglistyki UW. Seminarium poprowadził dr Bartłomiej Skowron, prodziekan ds. nauki WAiNS.

2018.01.09 - trzecie seminarium

9 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali 206 GG PW odbyło się trzecie seminarium WAiNS. Podczas seminarium odczyt pt. Rola uczelni technicznych w industrializacji II Rzeczpospolitej wygłosił dr hab. Marek Jakubiak. Seminarium poprowadził dr Bartłomiej Skowron.

2018.03.06 - czwarte seminarium

We wtorek, 6 marca 2018 r. o godzinie 14 w sali 206 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się czwarte posiedzenie seminarium WAiNS. Tytułem spotkania będzie Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne w oddziaływaniu na rozwój terytorialny. Referaty wygłoszą: prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka oraz dr Agnieszka Tomczak. Spotkanie poprowadzi dr Eligiusz Nowakowski.

2019.04.24 - piąte seminarium

We wtorek 24 kwietnia  2018 r. o godz. 14.00  w sali 206 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się piąte posiedzenie seminarium WAiNS. Tytułowy referat pt. Cywilizacja  informacyjna: transformacja od etycznej do  technicznej metody życia społecznego? wygłosi dr hab. Jacek Janowski, prof. PW. Koreferat wygłosi mgr Agnieszka Dragan-Pawlusiak. Spotkanie poprowadzi dr Bartłomiej Skowron.