Rozdziały w pracach zbiorowych

z poziomu I za 20 pkt.

  • Chrostowska-Malak Katarzyna: Konstytucyjne podstawy członkostwa Polski w NATO, w: Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu / Kulczycki Marek, Musioł Marek (red.), 2020, ISBN 978-83-8180-342-7, ss. 257-273
  • Janowski Jacek: Technologiczna interpretacja prawa: od automatyzowanego przetwarzania informacji o prawie do automatyzacji zarządzania wiedzą w obrocie prawnym, w: Od informacji do wiedzy. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne / Bulińska-Stangrecka Helena, Stacewicz Paweł (red.), 2020, ISBN 978-83-8156-109-9, ss. 55-68