Konkursy na granty

Zestawienie otwartych bądź zapowiadanych konkursów, które uwadze pracowników WAiNS poleca prodziekan ds nauki:

knowledge-1052014_640

Prócz poniższego zestawienia dziekan ds. nauki poleca też odwiedzać stronę euraxess, na której znajdują się aktualne zestawienia również innych, mniej znanych konkursów.

Termin i donator

Nazwa (i link)

Krótki opis (ze stron donatorów)

2018.03.15

NCN

ETIUDA 6
  • konkurs na stypendia doktorskie.

2018.03.15

NCN

SONATINA 2
  • konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

2018.03.15

NCN

UWERTURA 2
  • konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

2018.04.18

NCBiR

CORE 2018 - polsko-luksemburskie projekty badawcze

TematykaObszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia: 

  • projektowanie usług dla biznesu,
  • rozwój i działanie systemów finansowych,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

2018.10.31

MNiSW

  • Realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.