Konkursy na granty

Zestawienie otwartych bądź zapowiadanych konkursów, które uwadze pracowników WAiNS poleca prodziekan ds nauki:

knowledge-1052014_640

Prócz poniższego zestawienia dziekan ds. nauki poleca też odwiedzać stronę euraxess, na której znajdują się aktualne zestawienia również innych, mniej znanych konkursów.

Termin i donator

Nazwa (i link)

Krótki opis (ze stron donatorów)

2018.12.31

NCN

MINIATURA 2
  • konkurs na pojedyncze działania naukowe.

2018.09.17

NCN

HARMONIA 10
  • konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

2018.09.17

NCN

MAESTRO 10
  • konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

2018.09.17

NCN

SONATA BIS 8
  • konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

2018.09.17

NCN

SHENG 1
  • konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze.

2018.09.21

NCBiR i NCN

TANGO 3
  • konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

2018.10.31

MNiSW

  • Realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.