Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Prawo Rynku Finansowego

baner_konferencja_grafit_www_Obszar roboczy 1

Współczesny rynek finansowy to miejsce intensywnego rozwoju różnego rodzaju nowych usług finansowych, wprowadzania nowatorskich sposobów ich świadczenia, a także kreowania nowych modeli biznesowych. Obok nieodmiennie towarzyszących regulacji rynku finansowego, wciąż nie w pełni rozwiązanych problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa, stabilności, zaufania przy dotychczasowych zasadach jego funkcjonowania pojawiają się nowe wyzwania związane chociażby z automatyzacją usług finansowych, nowymi kategoriami podmiotów świadczących usługi finansowe, nowymi zjawiskami jak finansowanie społecznościowe. Rodzi to potrzebę wielopłaszczyznowej debaty nad istniejącymi już rozwiązaniami w sferze nadzoru nad rynkiem finansowym czy ochrony klienta usług finansowych, a także ewentualnymi zmianami przepisów prawa w kontekście zmian zachodzących na tym rynku. Mając to na uwadze chcielibyśmy zaproponować podjęcie dyskusji ukierunkowanej na różne aspekty funkcjonowania rynku finansowego w ramach organizowanego seminarium, które jest kontynuacją wcześniejszych spotkań seminaryjnych służących zarówno szerokiej wymianie poglądów, jak również integracji środowiska prawników zajmujących się prawem rynku finansowego.

Seminarium organizowane jest w formule wolnej wymiany poglądów z tematami wiodącymi, które zostaną wybrane w drodze konkursowej w ramach dwóch ścieżek:  

 1. Zagadnienia teoretyczne prawa rynku finansowego, 
 2. Najnowsze zmiany normatywne w prawie rynku finansowego. 

Termin zgłoszenia tematu referatu ze streszczeniem upływa 28 lutego 2019 r. (adres do przesłania zgłoszenia: praworynkufinansowego@ans.pw.edu.pl)

Agenda konferencji 

Informacje dodatkowe: 

 • Udział w seminarium jest nieodpłatny. 
 • Do dnia 15 marca 2019 r. przedstawiony zostanie plan seminarium z ujęciem tematów referatów wybranych w drodze konkursowej. 
 • Formularz zgłoszeniowy

Miejsce i termin: 

Seminarium odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Politechnika Warszawska 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych – Gmach Główny

Plac Politechniki 1 Warszawa

Mała Aula

Wydarzenie na Facebooku

Kontakt

praworynkufinansowego@ans.pw.edu.pl

Komitet Naukowy i Organizacyjny

 • dr hab. Magdalena Fedorowicz prof. UAM 
 • dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG 
 • dr hab. Tomasz Nieborak prof. UAM 
 • dr hab. Marcin Olszak UW 
 • dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska UWr 
 • dr hab. Piotr Zapadka prof. UKSW 
 • dr Piotr Stanisławiszyn UO 
 • dr hab. Anna Zalcewicz prof. PW

Sekretarz konferencji:

 • dr Alina Naruniec
 • ks. dr Jacek Połowianiuk

Organizatorzy konferencji:

WAiNS-znak
WPiA UO
WPIA UAM
UW
logo-podstawowe-rgb-1
wpia

 Patronat:

Logo_ZBP_01_-jpg-_080724
frrf
MPB