International Workshop on Computational Modelling

baner_konferencja

14 maja 2019 roku w godzinach 16-20.00 odbędzie się I edycja warsztatów badawczych pt. Computational Modelling, organizowanych przez wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej przy tym Wydziale.

Na warsztaty złoży się 6 referatów, które wygłoszą naukowcy z różnych ośrodków akademickich, polskich i zagranicznych. Ich tematyka będzie obejmować zarówno podstawy obliczeń (nie tylko cyfrowych), jak i pewne projekty konkretnych modeli obliczeniowych (dotyczących np. funkcji i dysfunkcji poznawczych człowieka). Głównymi organizatorami warsztatów są pracownicy Zakładu Filozofii i Etyki w Administracji (WAiNS PW) oraz ICFO PW: dr Paula Quinon, dr hab. Hajo Greif oraz dr inż. Paweł Stacewicz.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Zapraszamy naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów.

Abstrakty w pliku PDF.

Program: