Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego

Zrównoważone

Konferencja naukowa

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Politechnika Warszawska

6 i 7 listopada 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI

W dniach 6-7 listopada 2017 r. odbędzie się już jubileuszowa – XX konferencja naukowa pt. "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego". Organizatorami konferencji są: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im. Papieża Jana Pawła II, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska".

Obrady pierwszego dnia konferencji (6.11.2017) odbędą się w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast drugiego (7.11.2017) na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Podczas pierwszego dnia przewiduje się m.in.:

  • prezentacja rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
  • wręczenie statuetek laureatom i dyplomów najlepszym gminom wiejskim, miejsko-wiejskim, miejskim oraz miastom na prawach powiatów,
  • debata nt. systemu kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego.

Natomiast podczas drugiego dnia przedstawione będą wystąpienia naukowe dotyczące społecznych, gospodarczych i zarządczych aspektów zrównoważonego rozwoju.

 

Z uwagi na przepisy porządkowe Sejmu Rzeczypospolitej – zapisy na konferencję są obowiązkowe. Proszę skorzystać z poniższego formularza zapisu (w systemie evenea.pl).

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zapisy na konferencję zakończą się 2 listopada 2017 r. Po tym terminie dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane przez Biuro Konferencji. 

Koszty konferencji

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne – zarówno udział w obradach podczas pierwszego (w Sejmie Rzeczypospolitej), jak również podczas drugiego dnia (na terenie Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej).

Odpłatnosci podlega publikacja wystąpienia konferencyjnego w ramach recenzowanej monografii polskojęzycznej. Tegoroczny koszt to 250 zł. Podstawą do publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Wpłaty należy dokonać na poniższy nr konta bankowego:

64 1240 1053 5111 1180 0030 0091

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW

Pl. Politechniki 1

00-661 Warszawa

W tytule przelewu należy umieścić: "Konferencja 6-7.11.2017" oraz dane autora referatu.

 

Komitet organizacyjny:

  • dr Sławomir Jakubczak – Przewodniczący 
  • mgr Aleksandra Firek 
  • mgr Michał Staniszewski 
  • mgr Tomasz Tyc
  • mgr Sylwia Arasiewicz-Dulnik
  • mgr Justyna Kacprzak

Biuro konferencji:

mgr Tomasz Tyc

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1

00-661 Warszawa

e-mail: konferencja_zr@ans.pw.edu.pl

Fotorelacja z pierwszego dnia konferencji

Fotografował Szymon Drabczyk

0015_FotoSzymonDrabczyk6.11.2017_rozpoczecie_Konferencja nt.ZRS-G JST_SEJM RP_WAiNS_PW_Warszawa01a_male
0006_FotoSzymonDrabczyk6.11.2017_rejestracja_Konferencja nt.ZRS-G JST_SEJM RP_WAiNS_PW_Warszawa01a_male
0009_FotoSzymonDrabczyk6.11.2017_przed rozpoczeciem_Konferencja nt.ZRS-G JST_SEJM RP_WAiNS_PW_Warszawa01a_male
0010_FotoSzymonDrabczyk6.11.2017_przed rozpoczeciem_Konferencja nt.ZRS-G JST_SEJM RP_WAiNS_PW_Warszawa01a_male
0011_FotoSzymonDrabczyk6.11.2017_przed rozpoczeciem_Konferencja nt.ZRS-G JST_SEJM RP_WAiNS_PW_Warszawa01a_male
0022_FotoSzymonDrabczyk6.11.2017_wskazniki przy rankingu_Konferencja nt.ZRS-G JST_SEJM RP_WAiNS_PW_Warszawa01a_male
0024_FotoSzymonDrabczyk6.11.2017_prof.EugeniuszSobczak_Konferencja nt.ZRS-G JST_SEJM RP_WAiNS_PW_Warszawa01a_male
0095_FotoSzymonDrabczyk6.11.2017_K.Lewenstein_prorektor_PW_Z.Krol dziekanWAiNS_Konferencja nt.ZRS-G JST_SEJM RP_WAiNS_PW_Warszawa01a_male
0096_FotoSzymonDrabczyk6.11.2017prof.LeszekJasinski_Konferencja nt.ZRS-G JST_SEJM RP_WAiNS_PW_Warszawa01a_male
0104_FotoSzymonDrabczyk6.11.2017IwonaBendorf-Bundorf_prezesRIOwOlsztynie_Konferencja nt.ZRS-G JST_SEJM RP_WAiNS_PW_Warszawa01a_male
0115_FotoSzymonDrabczyk6.11.2017_Konferencja nt.ZRS-G JST_SEJM RP_WAiNS_PW_Warszawa01a_male

Fotorelacja z drugiego dnia konferencji

Fotografował Szymon Drabczyk

0004_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_rejestracja_Konf_ZRS-G JST_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0007_FotoSzDrabczyk7.11.2017_dr hab. ZbigniewKrol_dziekan WAiNS PW_rozpoczecie_Konf_ZRS-G JST_GG PW_Wwa01a_mala-768
0008_FotoSzDrabczyk7.11.2017_dr hab. ZbigniewKrol_dziekan WAiNS PW_rozpoczecie_Konf_ZRS-G JST_GG PW_Wwa01a_mala-768
0011_FotoSzDrabczyk7.11.2017_rozpoczecie_Konf_ZRS-G JST_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0014_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_dr Janusz Sarnowski_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0016_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_dr Janusz Sarnowski_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0022_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_dr Katarzyna Osiecka-Brzeska_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0024_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_dr Katarzyna Osiecka-Brzeska_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0025_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0028_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_dr Joanna Omieciuch_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0032_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_dr Joanna Omieciuch_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0035_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_dr hab. Walery Okulicz-Kozaryn_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0036_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_dr hab. Walery Okulicz-Kozaryn_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0038_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_dr hab. Walery Okulicz-Kozaryn_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0041_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_mgr Michal Staniszewski_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768-768
0043_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_mgr Michal Staniszewski_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0046_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_mgr Justyna Kacprzak_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0048_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_mgr Justyna Kacprzak_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0050_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_mgr Tomasz Tyc_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0052_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0058_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_koncowa dyskusja_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0061_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_dr hab.  Walery Okulicz-Kozaryn_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768
0063_FotoSzymonDrabczyk7.11.2017_mgr Michal Staniszewski_Konf_ZRS-G JST_WAiNS_GG PW_Warszawa01a_mala-768