Ochrona zdrowia – aspekty ekonomiczne i prawne

Konferencja naukowa z udziałem praktyków

konferencja_ochronaZdrowia_703x142 mniejszy

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz zespołu przygotowującego niniejsze wydarzenie serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji naukowej z udziałem praktyków pt. „Ochrona zdrowia – aspekty ekonomiczne i prawne”. Celem spotkania jest wskazanie oraz przedyskutowanie bieżących problemów ekonomicznych i prawnych dotyczących ochrony zdrowia w Polsce. W czasie spotkania wiele osób merytorycznie – naukowo i praktycznie – od lat zaangażowanych w problematykę ochrony zdrowia wystąpi ze swoimi prezentacjami, podczas których uwaga słuchaczy zostanie zwrócona na najistotniejsze dylematy, co będzie przyczynkiem do wspólnej dyskusji wszystkich uczestników tego wydarzenia. Zależy nam na zorganizowaniu wspólnego spotkania przedstawicieli nauk ekonomicznych i prawnych oraz praktyków życia gospodarczego, zajmujących się analizą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, będącego płaszczyzną prezentacji poglądów, wniosków z prowadzonych badań oraz własnych obserwacji. Często bowiem dopiero ich efektywna konfrontacja prowadzi do uzyskania spójnych, logicznych rozwiązań kluczowych problemów. Od lat jesteśmy aktywnie zaangażowani w tę problematykę i zdajemy sobie sprawę jak wiele aspektów sytemu ochrony zdrowia w Polsce wymaga natychmiastowej naprawy, dlatego bardzo liczymy na Państwa udział w organizowanym przez nas spotkaniu, zarówno poprzez uczestnictwo w konferencji, jak i nadsyłanie referatów. Wszystkie referaty, które otrzymają pozytywne recenzje zostaną wydane w specjalnym numerze Zeszytów Naukowych „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” (12 pkt MNiSW). Proponowane przez nas zagadnienia to:

 • aktualne wyzwania – demografia i epidemiologia;
 • zmiany organizacyjne w systemie ochrony zdrowia – sieć szpitali, koordynacja;
 • zmiany w finansowaniu – JGP vs budżetowanie: konsekwencje dla szpitali, lekarzy i pacjentów;
 • zasoby ludzkie w ochronie zdrowia;
 • forma własności, a funkcjonowanie świadczeniodawców i systemu;
 • e-zdrowie, telemedycyna;
 • polityka lekowa i rynek farmaceutyczny;
 • mapy potrzeb zdrowotnych;
 • zdrowie publiczne. 

Wszelkie informacje organizacyjne znajdą Państwo na niniejszej stronie internetowej, w razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu e’mail’owego: lidia.dzierzek@sgh.waw.plMamy nadzieję, że zechcą Państwo przyjąć nasze zaproszenie do wspólnej dyskusji nad zaproponowanymi zagadnieniami.Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu poprzez wysłanie e-mail’a na adres: lidia.dzierzek@sgh.waw.pl lub przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego poniżej. Zgłoszenie można przesłać w terminie do dnia 15.10.2017 r. Z wyrazami szacunku, prof. dr hab. Ewelina Nojszewskaewelina.nojszewska@sgh.waw.plKatedra Ekonomii Stosowanej

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Redakcja czasopisma „Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia”     
Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia
Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa 
Zakład Prawa i Administracji, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

ZAGADNIENIA, KTÓRE BĘDĄ PORUSZANE NA KONFERENCJI

 • aktualne wyzwania – demografia i epidemiologia      
 • zmiany organizacyjne w systemie ochrony zdrowia – sieć szpitali, koordynacja      
 • zmiany w finansowaniu – JGP vs budżetowanie: konsekwencje dla szpitali, lekarzy i pacjentów       
 • zasoby ludzkie w ochronie zdrowia  
 • forma własności, a funkcjonowanie świadczeniodawców i systemu
 • e-zdrowie, telemedycyna
 • polityka lekowa i rynek farmaceutyczy 
 • mapy potrzeb zdrowotnych 
 • zdrowie publiczne

ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI

 • Udział w konferencji jest bezpłatny
 • Dojazd i nocleg uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie
 • Chęć wystąpienia w czasie konferencji prosimy zgłaszać do 15.10.2017 roku
 • Prezentację, która będzie zaprezentowana w czasie wystąpienia należy przysłać do 30.10.2017 roku
 • Wszystkie nadesłane referaty, pół arkusza (nie więcej niż 16 stron),  po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną wydane w specjalnym numerze Zeszytów Naukowych „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” (12 pkt. MNiSW)
 • Ostateczny termin przysyłania referatów to:  30.11.2017 roku
 • Teksty proszę przysyłać na adres: lidia.dzierzek@sgh.waw.pl razem z następującymi danymi na temat autora: imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliacja, adres korespondencyjny, e-mail, telefon. Prosimy również o przysłanie skanu wypełnionego i podpisanego „Oświadczenia autora” dostępnego pod adresem: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Strony/informacje_dla_autorow.aspx (oryginał oświadczenia, proszę nam dostarczyć na konferencji)
 • Bardzo prosimy autorów o dostosowanie składanych artykułów do wymogów redakcyjnych

REJESTRACJA

Zapraszamy już dziś do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy.

DANE KONTAKTOWE

dr Lidia Dzierżek – lidia.dzierzek@sgh.waw.pl - kontakt w sprawach organizacyjnych oraz w sprawie prezentacji i referatów ekonomicznych 
dr Sebastian Sikorski – sebastian_sikorski@onet.pl - kontakt w sprawie prezentacji i referatów prawniczych

TERMINARZ KONFERENCJI

Termin Działanie
do 15.10.2017 r. zgłoszenie chęci wystąpienia w czasie konferencji 
do 15.10.2017 r.  zgłoszenie udziału w konferencji 
do 30.10.2017 r przysyłanie gotowej prezentacji do wystąpienia w czasie konferencji 
14.11.2017 r.  konferencja
do 30.11.2017 r.  złożenie referatu w wersji elektronicznej wraz z „Oświadczeniem autora” 

PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI

Link do informacji o konferencji na stronach SGH.

Kilka zdjęć z konferencji autorstwa Szymona Drabczyka:

007_FotoSzDrabczyk14.11.2017_prof.PW dr hab. Zbigniew Krol_dziekan WAiNS_otwarcie konferencji nt.O. z.-a. e. i p._SGH_WAiNS PW_Wwa01_pelna
008_FotoSzDrabczyk14.11.2017_prof.PW dr hab. Zbigniew Krol_dziekan WAiNS_otwarcie konferencji nt.O. z.-a. e. i p._SGH_WAiNS PW_Wwa01_pelna
009_FotoSzDrabczyk14.11.2017_otwarcie konferencji nt.Ochrona zdrowia-aspekty ekon. i praw._SGH_WAiNS PW_Wwa01_pelna
015_FotoSzDrabczyk14.11.2017_otwarcie konferencji nt.Ochrona zdrowia-aspekty ekon. i praw._SGH_WAiNS PW_Wwa01a_mala
037_FotoSzDrabczyk14.11.2017_dr Sebastian Sikorski_WAiNS PW_konferencja nt.O. z.-a. e. i p._SGH_WAiNS PW_Wwa01_pelna
038_FotoSzDrabczyk14.11.2017_mgr Maciej Szmigiero_UKSW_konferencji nt.O. z.-a. e. i p._SGH_WAiNS PW_Wwa01_pelna
Ochrona zdrowia – aspekty ekonomiczne i prawne
 • Currently 0 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.