20 lat ustawy – Prawo energetyczne

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „20 lat ustawy – Prawo energetyczne”

Data: 12 kwietnia 2017 r.
Miejsce: Sala „Pod Kopułą” Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

Komitet naukowy (w kolejności alfabetycznej):

 • dr hab. Filip Elżanowski – Uniwersytet Warszawski,
 • dr Zdzisław Muras – Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów URE,
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. PW – Politechnika Warszawska,
 • dr hab. Mariusz Swora – Prezes URE (2007–2010),
 • dr Robert Zajdler – Politechnika Warszawska – Przewodniczący.

Komitet organizacyjny:

 • Robert Zajdler − WAINS Politechnika Warszawska − Przewodniczący,
 • Beata Wereszczyńska−Dembska − Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej URE − Wiceprzewodnicząca,
 • Dariusz Kowalczuk − Specjalista w Departamencie Komunikacji Społecznej URE − Sekretarz,
 • Natalia Olszewska − studentka WAINS Politechnika Warszawska,
 • Milena Zarzycka − studentka WAINS Politechnika Warszawska,
 • Marek Jezierski − student Szkoła Główna Handlowa,
 • Aleksandra Banaszkiewicz − studentka WAINS Politechnika Warszawska,
 • Angelika Gaciąg − WAINS Politechnika Warszawska,
 • Jakub Kaczmarczyk − student WAINS Politechnika Warszawska,
 • Jacek Wróbel − student Szkoła Główna Handlowa,
 • Wiktor Najmoł − student Szkoła Główna Handlowa.

Program konferencji

 • 8:30 – 9:00 Rejestracja

Część oficjalna

 • 9:00 – 9:45 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
  • Maciej Bando, Prezes URE
  • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
  • Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 • 9:45 – 10:45 Wręczenie odznaczeń resortowych
 • 10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
 • 11:00 – 13:00 Panel inauguracyjny – 20 lat Prawa energetycznego – czas na rozmowę o zmianach? 
  • Referat wprowadzający i moderowanie: dr Robert Zajdler, Adiunkt, Politechnika Warszawska.  Referaty: 
  • Maciej Bando – Prezes URE (2014– obecnie) 
  • Marek Woszczyk – były Prezes URE (2010–2013) 
  • dr hab. Mariusz Swora – były Prezes URE (2007–2010) 
  • dr Leszek Juchniewicz – były Prezes URE (1997–2007)
 • 13:00 – 13:45 Lunch 

Część naukowa 

 • 13:45 – 14:00 Wprowadzenie dr hab. Zbigniewa Króla, prof. PW, Dziekana WAiNS Politechnika Warszawska 
 • 14:00 – 15:45 Panel dyskusyjny – Równoważenie interesów uczestników rynku.Referaty: (w kolejności alfabetycznej) 
  • prof. dr Vidmantas Jankauskas, Vilnius Gediminas Technical University (Litwa): „Role of regulator in coping with problems of the developing energy market” 
  • prof. dr Aya Kachi, Uniwersytet w Bazylei (Szwajcaria): „Understanding stakeholder involvement in energy policy-making from Political Economy perspectives” 
  • prof. dr Alan Riley, Institute for Statecraft in London (Wielka Brytania): „Legal proceedings in Nord Stream 2 and OPAL exemption cases - how to balance different interests in a more equilibrated way”

           Loża ekspertów:

  • Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  • Piotr Kasprzak, Prezes Zarządu Hermes Energy Group S.A.
  • dr Paweł Ostrowski Towarowa Giełda Energii S.A
  • Marcin Gałczyński, Prezes Zarządu Polish Trading Point S.A.

          Moderator: dr hab. Mariusz Swora, Prezes URE (2007–2010)

 • 15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
 • 16:00 – 17:45 Panel dyskusyjny – Koordynacja polityk i regulacji.Referaty: (w kolejności alfabetycznej):
  • dr hab. Filip Elżanowski – Uniwersytet Warszawski: „Swobodne uznanie czy związanie decyzyjne, gdzie leży przyszłość skutecznej regulacji na rynkach infrastrukturalnych? Rozważania prawno-doktrynalne, kim ma być regulator rynku?” 
  • dr Zdzisław Muras – Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów URE: „Regulator sektorowy rynku energetycznego - między polityką, prawem a gospodarką. Przyczynek na tle reglamentacji rynków paliw i energii” 
  • dr hab. Jakub Pokrzywniak, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: „O konieczności zachowania spójności między polityką energetyczną państwa a działaniami regulatora – uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dn. 21 kwietnia 2016 r., III SK 28/15”
  • dr hab. Robert Suwaj, prof. PW –Politechnika Warszawska: „Standardy dobrych praktyk administracyjnych przy nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa URE?” 
  • prof. nadzw. dr hab. Marek Szydło, – Uniwersytet Wrocławski: „Międzynarodowa współpraca organów regulacyjnych w energetyce: między paneuropeizmem, regionalizmem i narodowym protekcjonalizmem” 
 • 18:00 Zakończenie konferencji

Partnerzy konferencji Urzędu Regulacji Energetyki:

1-logoPSE
2-logoGS
3-logoTGE

Partnerzy konferencji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej:

4-logoPTP
5-logoHEG

Publikacja artykułów oraz wymogi redakcyjne

Lista czasopism w trakcie tworzenia. Organizatorzy Konferencji po konsultacjach z członkami Komitetu Naukowego zdecydują o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów naukowych do wysłania do czasopism naukowych.

Autorzy zostaną poinformowani indywidualnie na początku maja 2017 r.

Artykuły naukowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 r. na adres e-mail: energy2017@ans.pw.edu.pl

WARUNKIEM PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW SĄ POZYTYWNE RECENZJE NAUKOWE.

@mail: energy2017@ans.pw.edu.pl
cell: +48. 533.44.55.84

20 lat ustawy – Prawo energetyczne
 • Currently 0 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.