SKN ProAnimalia

E-mail: skn.proanimalia@gmail.com
Facebook (link)

Pomysł stworzenia na WAiNS PW koła naukowego zajmującego się tematyką miejsca zwierząt we współczesnym prawie i społeczeństwie narodził się w czasie zajęć obieralnych "Zwierzęta w prawie i społeczeństwie" prowadzonych przez doktora Michała Pręgowskiego. Decyzją Rektora z dnia 13 kwietnia 2016 roku Koło zostało wpisane do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej.

Głównym celem Studenckiego Koła Naukowego "ProAnimalia" jest umożliwienie jego członkom poszerzania wiedzy z zakresu prawnych, administracyjnych i społecznych relacji ludzie-zwierzęta, a także z antrozoologii i animal studies. Realizowanie tego celu możliwe jest dzięki cyklicznym spotkaniom koła na których omawiane są takie zagadnienia jak:

 • Zadania organów administracji publicznej oraz jednostek budżetowych (schroniska, ogrody zoologiczne itp.) w zakresie ochrony zwierząt i dbania o ich dobrostan;
 • Status zwierząt w polskim i międzynarodowym systemie prawnym;
 • Status społeczny zwierząt towarzyszących, gospodarskich, dzikich w Polsce;
 • Etyczne aspekty relacji ludzie zwierzęta (w tym m.in. przemysłowa hodowla zwierząt gospodarskich, zwierzęta w doświadczeniach naukowych, pseudohodowle psów i kotów rasowych);
 • Praca zwierząt na rzecz człowieka: służby mundurowe, animaloterapia, zwierzęta asystujące osobom niepełnosprawnym

Celem SKN "ProAnimalia" jest również:

 • Organizowanie spotkań z ekspertami i praktykami;
 • Organizowanie debat oksfordzkich;
 • Omawianie doniesień naukowych i literatury z zakresu antrozoologii i animal studies;
 • Nawiązywanie kontaktów z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dbaniem o dobrostan zwierząt w celu organizowania staży i praktyk dla członków Koła.

Władze SKN "ProAnimalia" (IV 2016 - IV 2017):

Przewodnicząca Zarządu Sandra Frydrych
Wiceprzewodniczący Zarządu Bernard Dałkiewicz
Wiceprzewodnicząca Zarządu Sylwia Kajka
Skarbnik Zuzanna Makowska
Sekretarz Damian Witanowski

Opiekunem koła jest dr Michał Piotr Pręgowski.

Spotkania
 • 8.04.2017 – wizyta na Warsaw Animals Days, największych targach zoologicznych w Polsce, połączona z socjologiczno-antropologiczną obserwacją relacji ludzie-zwierzęta w warunkach wystaw kotów i psów.
 • 20.01.2017 – spotkanie z Joanną Gellner i Bożeną Sobucką z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, temat wykładu "Miasto pod psem: mieszczański Kraków i jego zwierzęta od XIX wieku do współczesności";
 • 10.01.2017 - kolejny wykład Marii Habrowskiej, "Wokalizacja kotów - wyspecjalizowany kod językowy do komunikacji międzygatunkowej";
 • 02.12.2016 - wykład Marii Habrowskiej "Antropomorfizm, czyli uczłowieczanie. Zyski i straty dla kota i dla człowieka";
 • 22.11.2016 - spotkanie z profesorem Andrzejem Elżanowskim, temat wykładu: "Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku: słabość etyki wobec moralności";
 • 24.06.2016 – wizyta SKN w warszawskim ogrodzie zoologicznym połączona z dyskusją na temat funkcji ogrodów zoologicznych w XXI wieku, misji edukacyjnej, którą pełnią, a także na temat konieczności wzbogacania środowiskowego i sensorycznego życia zwierząt w zoo;
 • 02.06.2016 – wykład dr. Michała Pręgowskiego na temat sposobów przedstawiania zwierząt dzikich i towarzyszących w reklamie audiowizualnej, ról, jakie w tej reklamie pełnią i stereotypów, jakie wzmacniają;
 • 19.05.2016 – projekcja debaty oksfordzkiej Animals Should Be Off the Menu zorganizowanej w 2012 r. przez St. James Ethics & Wheeler Centre (Australia), połączona z dyskusją na jej temat;
 • 05.05.2016 – spotkanie z Agnieszką i Piotrem Wojtków, behawiorystami i instruktorami szkolenia psów w Centre of Applied Pet Etology, na temat regulacji prawnych związanych ze szkoleniem psów, szkolenia psów dla osób niepełnosprawnych oraz specyfiki zawodu behawiorysty;
 • 21.04.2016 – dyskusja na temat raportu z monitoringu sądów, prokuratur i policji pt. "Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami" (Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Ekostraż", 2016).