Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami

E-mail: kngn.pw@gmail.com
Strona internetowa (link)
Facebook (link)

Koło powstało w 2008 roku i zrzesza studentów trzech wydziałów Politechniki Warszawskiej: Administracji i Nauk Społecznych, Geodezji i Kartografii oraz Inżynierii Lądowej. Swoją działalność Koło rozpoczęło od przygotowywania w 2008 r. serii wykładów "Działalność zawodowa w zakresie obrotu nieruchomościami". W tym samym roku odbył się również projekt "Kamienice Warszawy – Chłodna 25", który był inspiracją dla studentów WAiNS do przygotowania pracy magisterskiej.

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom zdobywania wiedzy z szeroko pojętej tematyki gospodarki nieruchomościami. Członkostwo w KNGN to doskonała szansa na zdobycie cennego doświadczenia, które z pewnością zaprocentuje w przyszłej karierze zawodowej. To także świetna okazja na zawarcie nowych, interesujących znajomości. Gwarantujemy mile spędzony czas w gronie osób o podobnych zainteresowaniach, które wzajemnie wspierają się w dążeniach naukowych (i nie tylko).

Aktualnie Koło przygotowuje projekt w ramach Grantu Rektorskiego: "Case study: zielone budownictwo".

Ostatnio zrealizowane projekty, to:

  • "Spotkanie z ekspertem",
  • dwie edycje grantu "Wyzwania inwestycyjne na rynku nieruchomości" oraz
  • liczne"viewingi"budynków

Opiekunem Koła jest dr Dorota Wilkowska-Kołakowska.