Stypendia i zapomogi

Po odbiór decyzji stypendialnej należy zgłosić się do Pani Pauliny Czeredys, pok. 207 (Dziekanat WAiNS) w godzinach przyjęć studentów (link), z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (PDF).

Odbiór decyzji stypendialnych

Studenci o numerach albumów: 246906, 263171, 267090, 267152, 271887 powinni zgłosić się do dziekanatu po decyzje stypendialne (wraz z załącznikiem nr 9 - "Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej.." (PDF).

O odbiorze decyzji przypominamy także studentom o nr albumów: 267037 i 277898. Osoby, które zdążą odebrać decyzję do dnia 28.04.2017 (pt) otrzymają świadczenia jeszcze w maju, pozostałe - w późniejszym terminie.

Odbiór decyzji stypendialnych

Studenci o nr albumów (PDF) mogą zgłaszać się do dziekanatu po odbiór decyzji stypendialnych.

Osoby, które odbiorą decyzję do dnia 19.12.2016 włącznie, otrzymają wypłatę w grudniu.

    
Prosimy pamiętać o załączniku nr 9 - "Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej.." (PDF)

 
PRZYPOMINAMY jednocześnie, że po odbiór decyzji powinni zgłosić się także studenci o nr albumów: 246931, 272543, 273700, 278141, 282988, 288269, jak również wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendium Rektora za wyniki w nauce, a nie znalazły się w grupie 10% najlepszych studentów.

Odbiór negatywnych decyzji za wyniki w nauce

Studenci, którzy ubiegali się w obecnym roku akademickim o stypendium Rektora za wyniki w nauce, ale nie zakwalifikowali się do 10% najlepszych studentów, powinni zgłosić się do dziekanatu po odbiór decyzji negatywnej. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem taką decyzję także należy odebrać.