Rekrutacja

2022/2023

Aplikuj na kierunek Administracja!

Początek rejestracji Kandydatów: 6.06.2022 r.

Zakończenie rejestracji Kandydatów: 06.07.2022 r.

Kontakt: (22) 234-6309

Co należy zrobić aby stać się studentem WAiNS?
W wyznaczonym terminie, każdy Kandydat na studia musi:

  • zarejestrować się (założyć konto) w systemie rekrutacyjnym www.zapisy.pw.edu.pl
  • uzupełnić dane w systemie rekrutacyjnym
  • wpłacić opłatę rekrutacyjną
  • złożyć dokumenty:
    • studia I stopnia (lic.): 1 fotografia (3,5x4,5cm), oryginał świadectwa maturalnego (do wglądu), kserokopia świadectwa maturalnego oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej,
    • studia II stopnia (mgr): 1 fotografia (3,5x4,5cm), oryginał dyplomu I stopnia (do wglądu), kserokopia dyplomu I stopnia, suplement do dyplomu oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 Dodatkowe informacje dostępne: https://www.ans.pw.edu.pl/Kandydat