Losy absolwentów

Obraz: Losy absolwentów w ujęciu statystycznym ( zatrudnionych na umowę o pracę, zadowolonych z obecnej pracy, stała praca już w trakcie studiów)