Nowa książka dr. hab. Jacka Janowskiego, prof. PW

Janowski książka
Książka Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej. Od etycznej do technicznej metody życia społecznego obejmuje rozległy zespół zagadnień na styku tradycyjnie pojmowanej cywilizacji oraz technicznie traktowanych informacji. Interdyscyplinarny charakter książki łączy wyniki dociekań wielu niekiedy skrajnie odległych dyscyplin, od filozofii i politologii, aż po informatykę i cybernetykę. Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej wskazuje na przełomową w dziejach przebudowę mentalnych i instytucjonalnych fundamentów życia indywidualnego i zbiorowego ludzi. Przebudowa ma charakter dogłębny, globalny i totalny, a zatem prawdopodobnie nieodwracalny. Owa wielka transformacja dotyczy pozbawienia relacji międzyludzkich, międzygrupowych i międzynarodowych odniesień duchowych i moralnych, na rzecz poddania ich parametrom fizycznym i technicznym.

Celem książki jest odróżnienie tego, co w związku z technologią informacyjną jest postulowane i oczekiwane od tego, co za pomocą tej technologii jest faktycznie realizowane i urzeczywistniane. Dążenie do cywilizacji idealnej, diametralnie różni się od jego rezultatu w postaci cywilizacji realnej. Oznacza to, że informatyzacja w całokształcie swych przejawów mniej doskonali, a więcej cofa mentalnie człowieka z poziomu wysublimowanego języka i myślenia symbolicznego do nieco prymitywnego poziomu języka i myślenia obrazkowego. Jednak masowa skala zjawiska i powierzchowne wrażenie udogodnień, łudzą, że jest inaczej...

J. Janowski, Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej. Od etycznej do technicznej metody życia społecznego, Warszawa 2018. Książka ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej PW i jest dostępna tutaj.