Ważna publikacja pracownika WAiNS

11097
Kończący kadencję prodziekan ds. nauki dr Bartłomiej Skowron opublikował wspólnie z prof. dr. hab. Krzysztofem Wójtowiczem z Uniwersytetu Warszawskiego artykuł pt. Throwing spatial light: on topological explanations in Gestalt psychology w czasopiśmie Phenomenology and the Cognitive Sciences. Tekst ten dotyczy geometrycznych i topologicznych wyjaśnień w teorii osobowości Kurta Lewina. Tezą tekstu jest stwierdzenie, że zarówno eksplikacje w sensie Carnapa, wyjaśnienia analizowane w filozofii nauki, jak i metafory podpadają pod jeden zabieg poznawczy: rzucanie światła. W przypadku Lewina i psychologii Gestalt jest to rzucanie przestrzennego światła. W artykule analizowane są szczegóły dotyczącego tego uprzestrzennienia. Artykuł jest opublikowany w OA i jest dostępny pod tym linkiem: https://link.springer.com/article/10.1007/s11097-020-09691-1. Zachęcamy do lektury. Czasopismo jest przypisane do dyscypliny filozofia, wartość punktowa czasopisma wynosi 100, co wzmocni ewaluację dyscypliny filozofia na PW.