Termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia

Kandydatki i kandydaci na studia,

osoby zakwalifikowane na studia I stopnia  zapraszamy na Wydział Administracji  Nauk Społecznych w terminie od 16 do 23 września br. w godz. 9.00-12.00; 12.30-14.00 do Sali 207 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w celu osobistego złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu);
  • dokument tożsamości (do wglądu);
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, (dostarczone fotografie powinny być takie same, jak te, które zostały załączone w formie elektronicznej do IKR).

Harmonogram przyjęć dokumentów:

Data Godzina Osoby których nazwiska rozpoczynają od:
16.09 9.00-12.00 A-Ci
16.09 12.30-14.00 Cz-F
17.09. 9.00-12.00 G-J
17.09 12.30-14.00 Ka-Ko
18.09 9.00-12.00 Kr-Ł
18.09 12.30-14.00 M-Ol
21.09 9.00-12.00 Op-Ro
21.09 12.30-14.00 Ru-So
22.09 9.00-12.00 St-Sz
22.09 12.30-14.00 Ś-Wo
23.09 9.00-14.00 W-Ż

 

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczna, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, osoby składające dokumenty obowiązane są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego wprowadzonych na PW (m.in. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki bądź przyłbicy oraz zachowania dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami).

Osoba do kontaktu: mgr Kamil Kraszewski, e-mail: k.kraszewski@ans.pw.edu.pl