Nowy artykuł dr hab. Justyny Łacny, prof. uczelni

MPIL_artykul
Znakiem ostatnich czasów jest to, że w ramach UE niektóre państwa członkowskie przyjmując korzyści płynące z członkostwa w UE kwestionują wartości europejskie, w tym zasadę praworządności (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej). W związku z tym Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, które upoważnia instytucje UE do zawieszenia wypłat funduszy UE w przypadku stwierdzenia, że państwo członkowskie systematycznie narusza tę zasadę. Problematyki tej dotyczy artykuł pt. Suspension of EU funds paid to Member States breaching the rule of law – a dose of tough love needed? opublikowany przez dr hab. Justynę Łacny, prof. uczelni, kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych WAiNS wspólnie z prof. Arminem von Bagdandym, dyrektorem Instytutu Prawa Publicznego Porównawczego i Międzynarodowego Max Planck w Heidelbergu.