Seminaria doktorskie

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej prowadzone są seminaria doktorskie z ekonomii i z filozofii dla pracowników i studentów studiów doktoranckich. Dla każdego seminarium data zamknięcia listy uczestników przypada domyślnie na pierwszy dzień zajęć tego seminarium w semestrze lub po wyczerpaniu się miejsc. Rezygnację z zajęć prosimy zgłaszać telefoniczne pod numerem 22 234 64 17.

 

Uwaga! Doktoranci z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zapisują się na zajęcia na swoim Wydziale.

Ekonomia

 

Prof. dr hab. Leszek Jasiński

Finanse i gospodarka światowa

Zapisy pod numerem 22 234 64 17.

Zajęcia w piątki w godz. 10:15–13:15, sala 422 A.

Początek zajęć 23.02.2018.

 

Dr hab. Radosław Koszewski, profesor PW

Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce globalnej

W semestrze letnim seminarium nie będzie prowadzone,

Pan  Profesor zaprasza na seminarium od października 2018 r.

 

Filozofia

 

Prof. dr hab. Andrzej Biłat

Filozoficzne rozumienie świata

Zapisy poprzez e-mail. Proszę podać: imię i nazwisko, wydział, nazwisko prowadzącego seminarium.

Zajęcia w poniedziałki w godz. 12:00–15:00, sala 519 N, ul. Noakowskiego 18/20.

Początek zajęć 26.02.2018 r.

 

Dr hab. Zbigniew Król profesor PW

Metody filozoficzne a klasyczne zagadnienia filozofii nauki i techniki

Prowadzenie:

  • prof. dr hab. Józef Lubacz — WEiTI, Instytut Telekomunikacji
  • dr hab. Zbigniew Król, prof. PW, oraz zaproszeni goście

Zapisy poprzez e-mail. Proszę podać: imię i nazwisko, wydział, nazwisko prowadzącego seminarium.

Zajęcia we wtorki w godz. 17:00–20:00, sala 338 WEiTI, Instytut Telekomunikacji.

Początek zajęć 27.02.2018.

 

Prof. dr hab. Marek Maciejczak

Filozofia współczesna

Zapisy poprzez e-mail. Proszę podać: imię i nazwisko, wydział, nazwisko prowadzącego seminarium.

Zajęcia w piątki w godz. 10:00–13:00, sala 519 ul. Noakowskiego 18/20.

Początek zajęć 22.02.2018 r.