REKRUTACJA 2020 - WAŻNE KOMUNIKATY

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Komunikat 1.

Zapisy na studia stacjonarne II stopnia, studia niestacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I stopnia zostały przedłużone do dnia 21 września 2020 r.

W związku z tym, wszystkie osoby, które dotychczas nie zapisały się na ww. studia (kierunek Administracja), mogą tego dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2020 r

- - -

Komunikat 2.

W dniu 3 września 2020 r., na podstawie kompletności wymaganych dokumentów, zatwierdzona została I tura przyjęć na studia stacjonarne II stopnia. Do wszystkich kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze, wygenerowane zostaną komunikaty za pośrednictwem portalu służącego do zapisów na studia.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane w I turze rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia, proszone są o sprawdzenie kompletności i poprawności wymaganych dokumentów.

- - -

Komunikat 3.

Ze względu na wydłużenie terminu zapisów na studia, wyniki I tury rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne II stopnia oraz wyniki drugiej tury przyjęć na studia stacjonarne II stopnia zostaną przekazane niezwłocznie po zakończeniu terminu zapisów, tj. po 21 września 2020 r.

- - -

Komunikat 4.

Wszyscy studenci, którzy zapisali się na studia II stopnia, dla których termin egzaminu dyplomowego kończącego studia I stopnia został wyznaczony na wrzesień br., zostaną zakwalifikowani w kolejnej turze przyjęć na studia.

Warunkiem zakwalifikowania kandydata jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego oraz załączenie przez kandydata (zgodnie z zasadami rekrutacji, tj. w systemie zapisów) kompletu wymaganych dokumentów.

- - -