Nowe publikacje pracowników WAiNS

Bez tytułu

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazały się prace prawników dr Beaty Pachucy-Smulskiej i dr Marcina Rojszczaka z ZPAiNPP WAiNS PW. Rozdział autorstwa dr Beaty Pachucy-Smulskiej pt. The Impact of Regulatory Techniques on the Development of the Digital Single Market in the European Union: Selected Issues przedstawia uwagi na temat wpływu technik regulacyjnych na rozwój jednolitego rynku cyfrowego w UE. W rozdziale autorstwa dr. Marcina Rojszczaka pt. The Evolution of the EU Cybersecurity Model: Current State and Future Prospects zostały omówione ramy prawne unijnego modelu cyberbezpieczeństwa, w tym dyrektywa 2016/1148 i rozporządzenie 2019/881.

Prace te zostały opublikowane w monografii pt. Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets. Volume I. Regulatory Challenges, C.H. Beck, Warszawa 2020.