30.05.2019 - kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki

AWlodarczyk

źródło: Wikipedia

30.05.2019 (czwartek) o godzinie 17.00 w sali 228 (Gmach Główny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. Badania transdyscyplinarne z mojej perspektywy (na przykładzie budowania programu Gramatyki Rozproszonej) wygłosi profesor André Włodarczyk z paryskiej Sorbony.

"Tematem referatu będzie struktura treści wypowiedzi językowych osadzona na następujących tezach: znaczenie wypowiedzi (a) składa się z aktywowanych modułów w rozproszeniu, posiada cechy (b) enkapsulacji oraz (c) architektury kanału komunikacyjnego o budowie lejowatej".