Nowa książka współautorstwa dra Radosława Puchty

IMG_0861 (1)
Nakładem holenderskiego wydawnictwa 'Eleven International Publishing' ukazała się monografia pt. Ministers of Justice in Comparative Perspective, której współautorem jest pracownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauk o Politykach Publicznych naszego Wydziału - dr Radosław Puchta (współautorami są prof. Piotr Mikuli i Natalie Fox z Uniwersytetu Jagiellońskiego). Monografia podejmuje problematykę ustrojowej roli ministrów sprawiedliwości w wybranych krajach europejskich. Analizie został poddany rzeczywisty wpływ tych organów m.in. na organizację sądów i administrowanie nimi, powoływanie i przebieg kariery sędziów, funkcjonowanie prokuratury i tok postępowań karnych oraz legislację.

Więcej o książce na stronie wydawnictwa.